Microsoft เผยผลสำรวจชี้ทางฝ่าวิกฤตโควิดชูคลาวด์กุญแจสำคัญในการพลิกธุรกิจ

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ร่วมกับ ไอดีซี (IDC) เผยผลสำรวจชี้ทางฝ่าวิกฤตโควิดชูคลาวด์กุญแจสำคัญในการพลิกธุรกิจ…

highlight

  • ชู 2 องค์กรไทย ซีพี ออลล์ และ เอเชีย แค็บ เป็นตัวอย่างแนวคิดด้านวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรมและการปรับทิศทางเพื่อรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง
  • ผลสำรวจพบว่าโควิด-19 เป็นปัจจัยผลักดันให้ธุรกิจไทยยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้น 12% โดยเป็นครั้งแรกที่มีองค์กรไทยจัดอยู่ในระดับผู้นำ
  • ภาคธุรกิจไทยต้องเร่งเครื่องปรับตัว ยังตามหลังผู้นำในภูมิภาคถึง ปี ในด้านสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล
  • ผู้นำองค์กรไทยชูเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นสองมิติสำคัญที่จะลงทุนพัฒนาในปีหน้า

Microsoft เผยผลสำรวจชี้ทางฝ่าวิกฤตโควิดชูคลาวด์กุญแจสำคัญในการพลิกธุรกิจ

ผลสำรวจจากไมโครซอฟท์และไอดีซีเน้นย้ำความสำคัญของ วัฒนธรรมนวัตกรรม ในองค์กรยุคดิจิทัล โดยเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้ภาคธุรกิจไทยเร่งยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรขึ้นราว 12% พร้อมวางแผนชัดเจนสำหรับการลงทุนพัฒนาศักยภาพในปีหน้า

โดยกว่า 72% ขององค์กรไทยที่เข้าร่วมการสำรวจ มองว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูธุรกิจให้เปลี่ยนแปลง ปรับตัว และกลับมาเติบโตอีกครั้ง ท่ามกลางผลกระทบ และแรงกดดันจากการระบาดของโรค
โควิด-19

ทั้งนี้ ทัศนคติเกี่ยวกับนวัตกรรมในภาคธุรกิจไทยยังคงตามหลังมุมมองขององค์กรระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่กว่า 98เชื่อว่านวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการฝ่าสถานการณ์วิกฤต

Microsoft
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน นวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกของธุรกิจอีกต่อไป แต่นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรขาดไม่ได้ โดยสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกได้กลายเป็นปัจจัยเร่งให้ภาคธุรกิจต้องหันมาสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่จากเดิมอาจต้องใช้เวลาหลายปี ให้เสร็จสิ้น และพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน ภาคธุรกิจไทยเองได้แสดงออกถึงความตื่นตัวในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจที่ระบุว่าธุรกิจไทยจะมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลอยู่ที่ 48% ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ซึ่งเทียบเท่ากับสัดส่วนรายได้ในปัจจุบันขององค์กรชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก จึงเท่ากับว่าองค์กรไทยในภาพรวมยังตามหลังผู้นำของภูมิภาคนี้อยู่ 3 ปีเต็มนั่นเอง

ผลสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นจากงานวิจัยในหัวข้อ วัฒนธรรมนวัตกรรมรากฐานสู่การปรับตัวและฟื้นฟูของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Culture of Innovation: Foundation for business resilience and economic recovery in Asia Pacific)

โดยไมโครซอฟท์และไอดีซี เอเชีย แปซิฟิก ซึ่งครอบคลุมการสำรวจความคิดเห็นและมุมมองของผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจรวม 3,312 คน และพนักงาน 3,495 คนในภาคเอกชนจาก 15 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร 200 คน และพนักงานอีก 237 คนในประเทศไทย โดยจัดทำการสำรวจขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนและหลังการระบาดของโรคโควิด-19

วัดระดับความพร้อมธุรกิจไทย บนเส้นทางสู่วัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรม

รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอแนวคิดด้านโครงสร้างของวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม โดยแบ่งการประเมินศักยภาพของแต่ละองค์กรออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ บุคลากร, กระบวนการทำงาน, ข้อมูล และเทคโนโลยี

เมื่อทำการประเมินในทั้ง 4 ด้านแล้ว จึงนำแต่ละองค์กรมาจัดอยู่ใน 4 กลุ่มตามระดับความพร้อม ได้แก่ กลุ่มองค์กรแบบเก่า (สเตจที่ 1 ในการพัฒนา) กลุ่มมือใหม่ด้านนวัตกรรม (สเตจ 2) กลุ่มผู้ปรับตัว (สเตจ 3) และกลุ่มผู้นำ (สเตจ 4)

Microsoft

ด้าน มร. ไมเคิล อะราเน็ตตา รองประธานบริหาร ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซต์ เผยว่า ผลสำรวจพบว่าธุรกิจในประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองในการทำงานไปไม่น้อยในช่วง 6 เดือนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

โดยองค์กรไทยราว 40% มองว่าโควิด-19 มาพร้อมกับโอกาสในการผลักดันรายได้ให้เติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งจนนำไปสู่ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น องค์กรที่มีมุมมองเชิงบวก เล็งเห็นโอกาสท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมนวัตกรรม

ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มีธุรกิจไทยถึง 59% ที่จัดอยู่ในกลุ่มองค์กรแบบเก่า ก่อนจะลดลงเหลือ 48% ในช่วงหลังการระบาด ขณะที่สัดส่วนขององค์กรในกลุ่มมือใหม่ เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 47% และจากเดิมที่ไม่มีธุรกิจไทยอยู่ในกลุ่มผู้นำเลย เพิ่มขึ้นเป็น 2% ในช่วงหลังการระบาด เมื่อสรุปในภาพรวมแล้ว พบว่าธุรกิจในประเทศไทยมีการยกระดับวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมขึ้นราว 12%

Microsoft
มร. ไมเคิล อะราเน็ตตา รองประธานบริหาร ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซต์

องค์กรในกลุ่มผู้นำด้านวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรมมีมุมมองเชิงธุรกิจที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นอยู่ไม่น้อย โดย ใน 3 ของบริษัทระดับผู้นำในภูมิภาคนี้มั่นใจว่าจะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดของบริษัทได้ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากโควิด-19 

ขณะที่ราว 45% เชื่อว่าธุรกิจจะฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาดนี้ได้ในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนแนวโน้มในอนาคตนั้น พบว่าองค์กรในไทยเริ่มมีแผนที่จะพิจารณาโมเดลการทำธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ในองค์กรระดับผู้นำทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะหลังการระบาดของโรคโควิด-19

Microsoft

องค์กรในกลุ่มผู้นำกว่า 85.4เชื่อว่าโมเดลธุรกิจของพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยในจำนวนนี้ กว่า 45.4% มองว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในไม่เกิน ปี มุมมองนี้นับว่ายังกว้างไกลกว่าองค์กรในประเทศไทยอยู่พอสมควร

จากข้อมูลที่ระบุว่ามีธุรกิจไทยราว 64% ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจภายใน 10 ปี และ 27% ภายในไม่เกิน ปี ขณะเดียวกัน องค์กรไทยถึง 25% ยังค่อนข้างล่าช้าในการพิจารณาถึงโมเดลธุรกิจในอนาคต เทียบกับเพียง 7.7% ในกลุ่มผู้นำของเอเชียแปซิฟิก

ชูตัวอย่างจาก 2 ธุรกิจไทยต่างขนาด ต่างเส้นทาง บนถนนสายนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ

หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจในการนำนวัตกรรมมารับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คือกรณีของบริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด ผู้ให้บริการแท็กซี่แบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “แค็บบ์(Cabb) ซึ่งเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดบริการขนส่งสาธารณะที่มีนวัตกรรมเป็นรากฐานสำคัญของทั้งองค์กร

และยังมีศักยภาพรอบด้าน นับตั้งแต่การผลิตรถยนต์ของตนเองไปจนถึงแอปพลิเคชันและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยทีมพัฒนาของไทย บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์

Microsoft
ผศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชีย แค็บ

ผศ.ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด เผยว่า หัวใจหลักในกลยุทธ์ของเอเชีย แค็บ คือการสร้างโมเดลธุรกิจและออกแบบบริการให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรในมือ โดยมีข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสามส่วนให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

นับตั้งแต่ข้อมูลสถิติการเรียกใช้บริการของลูกค้าในแต่ละเวลา ซึ่งเรานำมากำหนดการเพิ่ม-ลดทรัพยากรคลาวด์บนแพลตฟอร์ม ไมโครซอฟท์ อาซัวร์ ให้คุ้มค่าที่สุดตามการใช้งานจริง ไปจนถึงการพัฒนาระบบจัดการบริการที่ตอบสนองกับข้อมูลในหลายทิศทางกว่า

ไม่ได้เพียงเปิดให้ผู้ขับขี่เลือกรับงานจากผู้โดยสารเท่านั้น แต่ทางศูนย์ควบคุมยังสามารถช่วยจับคู่ผู้ขับขี่กับผู้โดยสารได้ด้วย เพื่อความรวดเร็ว และความพึงพอใจสูงสุดของทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากแอปพลิเคชันสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่แล้ว โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของแค็บยังรวมถึงระบบศูนย์ควบคุมแบบครบวงจร

พร้อมด้วยระบบพื้นฐานสำหรับรองรับหน้าเว็บไซต์ และศูนย์บริการลูกค้า ขณะที่ Office 365 ถูกนำมารองรับการทำงานภายในองค์กรแบบวันต่อวันของพนักงาน ส่วนในตัวรถแท็กซี่แต่ละคัน ยังมีการติดตั้งระบบกล้องรักษาความปลอดภัยที่บันทึกเฉพาะภาพนิ่งเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ด้วยบัตรประชาชน ติดตามตำแหน่งรถแท็กซี่ทุกคันด้วย GPS และปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่ส่งสัญญาณเตือนมายังทั้งห้องควบคุมของแค็บบ์เองและเจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งทางบก ขณะที่ผู้ขับขี่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมในระดับมืออาชีพเพื่อมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยม

อีกหนึ่งองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัวสู่วิถีการทำงานแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่เลือกนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์มายกระดับการทำงาน ติดต่อสื่อสาร และประสานงานภายในองค์กรอย่างทั่วถึง ตอบโจทย์ทั้งในด้านการเสริมศักยภาพขององค์กรในภาพรวมและการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19

Microsoft
วิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสารสนเทศ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด

วิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสารสนเทศ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และ Chief Operating Officer บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แผนงานของเราคือการนำคลาวด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแต่ละวันสำหรับพนักงานมากกว่า 50,000 คน

โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภายในซีพี ออลล์ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทอื่น ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วย โดยนอกจากการติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น รวดเร็วขึ้นด้วย ไมโครซอฟท์ ทีม แล้ว เรายังเริ่มนำ Power Platform มาใช้พัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ยกระดับระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมีการสนับสนุนให้ทุกแผนกและหน่วยงานคิดหาวิธีนำไปประยุกต์ใช้ในแนวทางที่ตรงกับเป้าหมายของตนเองและองค์กรในภาพรวม

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จะปรับระบบงานขึ้นสู่คลาวด์อย่างเต็มตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 โดยมีไมโครซอฟท์ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะนำนวัตกรรม AI เข้ามาปรับใช้ในองค์กรด้วย

สูตรสำเร็จ “4x4” ปรับวัฒนธรรม พลิกกลยุทธ์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ทั่วถึง

จากการประเมินศักยภาพของภาคธุรกิจไทยในด้านวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรม พบว่าองค์กรไทยมีความพร้อมน้อยที่สุดในด้านบุคลากร ด้วยคะแนนเฉลี่ย 1.56 และเทคโนโลยี ที่คะแนนเฉลี่ย 1.60 จากคะแนนเต็ม 4.0 โดยเมื่อพิจารณาจากแผนงานตลอด 12 เดือนข้างหน้า

ปรากฎว่าองค์กรไทยมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับแรกสูงสุดที่ 35.0% ตามมาด้วยด้านข้อมูล (26.0%) บุคลากร (25.0%) และกระบวนการทำงาน (14.0%)

Microsoft

ผลสำรวจในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีธุรกิจจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยที่เพิ่งจะเริ่มต้นคำนึงถึงการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร

“แต่ขณะเดียวกัน เราก็ได้เห็นสัญญาณที่ดีในภาพรวมว่าองค์กรไทยเข้าใจในจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองในกรอบของ มิตินี้เป็นอย่างดี และมีแผนที่จะลงทุนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพต่อไป แน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและศักยภาพขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องอาศัยแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจน”  ธนวัฒน์ กล่าวเสริม

สูตรสำเร็จ 4x4เพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

Microsoft

ทุกองค์กรควรมีแนวทางที่ชัดเจนให้บุคลากรสามารถร่วมกันคิด ค้นคว้า และทำงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสูงสุดของไมโครซอฟท์คือการช่วยให้ทุกองค์กรในประเทศไทยมีความคล่องตัว สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟู และเติบโตได้แม้ในสภาวะวิกฤต โดยเราพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนี้ไปด้วยกัน” ธนวัฒน์ กล่าวสรุป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.