NetApp เผย Data Fabric พลังขับเคลื่อนอนาคตของ Hybrid Multicloud

0
615
NetApp

เน็ตแอพ (NetApp) เผย Data Fabric พลังขับเคลื่อนที่สามารถช่วยคุณสร้างโครงสร้างข้อมูลตามความต้องการเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมอนาคตของ Hybrid Multicloud…

NetApp เผย Data Fabric พลังขับเคลื่อนอนาคตของ Hybrid Multicloud

เชื่อว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีภาคอุตสาหกรรมไหนที่เผชิญความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมืองมากเท่าผู้ให้บริการด้านการเงิน และธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป และยังเพิ่มความซับซ้อนทางเทคโนโลยีที่ทุกบริษัทต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2550-2551 ส่งผลให้เงื่อนไขทางการตลาดและการกำกับดูแลสำหรับธุรกิจธนาคารและประกันภัยเข้มงวดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กับผู้ให้บริการหน้าใหม่ สร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ให้บริการที่มีอยู่เดิม และสิ่งที่เกิดขึ้นคูู่ขนานกันคือยุคแห่งการปรับโครงสร้าง

ลดทอน และการปรับองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามความคาดหวังของลูกค้ ยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สำหรับองค์กรที่ติดกับดักวัฒนธรรมความเฉื่อยขององค์กรที่ฝังแน่นและยึดติดกับต้นทุนทางโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม

NetApp

ความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันคือความท้าทาย ซึ่งล่าสุดทาง เน็ตแอพ ได้สำรวจเทรนด์มหภาค เพื่อดูว่า เทรนด์เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไร และกลยุทย์ทางด้านไอที และการลงทุน จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต

จากการศึกษาของเน็ตแอพเน้นพฤติกรรมการใช้จ่าย และความมุ่งมั่นของบริษัททางการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการอยู่ในยุโรปชี้ให้เห็นว่าคนในภาคธุรกิจจัดการกับความวุ่นวายอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันแนวโน้มการไปสู่คลาวด์ในขณะที่ยังสงสัยในการคาดการณ์อนาคตของการใช้คลาวด์อย่างเดียว

ข้อมูลเชิงลึกยังแสดงถึงการปรับการลงทุนกว่า ห้าพันล้านเหรียญสหรัฐในโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์คลาวด์ยืนยันว่า ธุรกิจสถาบันการเงินกำลังมุ่งสู่ hybrid cloud โดยลงทุนทั้ง onpremise และ public cloud แบบ hybrid และใช้บริการจากผู้ให้บริการคลาวด์มากกว่า 2 รายขึ้นไป (Multicloud)

การใช้งานสองระบบสร้างความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลที่กระจัดกระจาย ความซับซ้อนของการจัดการและประสบการณ์ผู้ใช้ที่จะต้องมีการหารือ นอกจากนี้เราจะสำรวจให้เห็นว่า data fabric สามารถช่วยคุณสร้างโครงสร้างข้อมูลตามความต้องการเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเชื่อมประสานของ multicloud

 7 ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเชิงลึก และข้อแนะนำ

คลาวด์จะกำหนดอนาคต แต่ไม่ได้ครอบงำอนาคต

จากข้อมูลการศึกษาของเน็ตแอพในเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของธุรกิจการเงิน และธุรกิจประกันภัยชั้นนำในยุโรป เงินลงทุนประมาณไอทีประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีแนวโน้มที่จะเอาไปใช้บริการคลาวด์  ซึ่งจะประมาณ 14 เปอร์เซ็นของงบประมาณไอทีที่ตั้งไว้สำหรับคลาวด์

เป็นตัวเลขที่เติบโตเร็วที่สุดของงบไอทีทั้งหมด การจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม ความเป็นเจ้าของ และการควบคุมสภาพแวดล้อมยังเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการรักษาไว้เพื่อความเร็ว การควบคุม เพื่อความเป็นอิสระและสมบูรณ์ของข้อมูลอนาคตของ hybrid multicloud

การประมวลผลแบบไฮบริด (Hybrid Computing) ให้ความหลากหลาย

การใช้ public และ private cloud ควรมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ชัดเจน และใช้งานคลาวด์ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยการพิจารณาว่าแอปพลิเคชั่นที่ใช้เหมาะกับอะไร แล้วจึงปรับและยกระดับการใช้งาน เพื่อประสิทธิผลสูงสุุด

Hybrid, Multicloud Computing ให้ผลลัพธ์การประมวลผลข้อมูลแบบใหม่

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบไฮบริด คือการรวบข้อมูลมาไว้ด้วยกันเพื่อการประมวลผล ซึ่งความท้าทายก็คือการโอนถ่ายข้อมูลจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง ทั้งในเรื่องของความเร็ว การโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงที่ตั้ง สิ่งเหล่านี้จึงต้องมีการการวางแผนอย่างรัดกุม

Multicloud มักมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายแอบแฝง พึงระวัง

Egress มาจากภาษาลาตินที่มีความหมายว่า “กำลังออกไป” หรือ “ทางออก” การย้ายคลาวด์ ไม่ว่าจากคลาวด์ไปคลาวด์ หรือจากคลาวด์ไปยังระบบภายในองค์กร จะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายซึ่งจะทราบก็ต่อเมื่อต้องการที่จะย้ายคลาวด์ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับในเรื่องของการย้ายคลาวด์

NetApp

ค่าใช้จ่ายคลาวด์ไปอยู่ที่ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเชิงลึกของเน็ตแอพเผยว่าเงินหลายพันล้านดอลล่าร์ข้างต้นที่บริษัทการเงินชั้นนำในยุโรปใช้  ประมาณ 44% ถูกใช้ไปกับบริการ software-as-a-service และ 37% ในโซลูชั่นบริการ infrastructure-as- a-service  

ซึ่งถ้าพิจารณาใช้ platform-as-a-service และ desktop-as-a-service งบประมาณจะอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็น ของค่าใช้จ่ายคลาวด์

IoT มีบทบาทที่สำคัญ

สถาบันการเงินในยุโรปใช้เงินเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ กับระบบอินฟราสตรักเจอร์และบริการของ Internet of Things มีเหตุผลสำคัญอย่างน้อยสอง ประการคือ เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำให้เกิดข้อมูลที่จะต้องประมวลผล และจัดการ ประการที่สององค์กรต้องแก้ไขปัญหาของการรวมระบบของ on premise และ public cloud

ปลดล็อกพลัง AI

จากการคาดการณ์ บริการที่ใช้ AI จะมีมูลค่าถึง 9.5 ล้านล้าน – 15.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI องค์กรต้องจัดระเบียบและใช้ข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง การเก็บข้อมูลแบบ Silo (Data Silos) และความซับซ้อนของเทคโนโลยีทำให้เกิดความท้าทายที่สำคัญ

เช่นเดียวกับปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของ structure, unstructured และ semi-structured data ข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บ แชร์ และประมวลผล องค์กรจะสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ด้วยการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล

สำหรับบริการทางการเงินและธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน การตอบสนองต่อแรงกดดันทั้งภายในและภายนอก และการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด- ไฮบริด และมัลติคลาวด์เป็นสภาพแวดล้อมการดำเนินงานตามธรรมชาติ

NetApp

สำหรับองค์กรแบบเดียวกันนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุด และกระบวนการต้องใช้โครงสร้างข้อมูล ท้ายที่สุดหากพนักงานในทุกระดับไม่เพียง แต่ทีมผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงระบบธุรกิจอัจฉริยะพวกเขาจะไม่สามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ และหากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่สามารถเข้าถึงได้พวกเขาจะไม่สามารถสร้างแอป และบริการที่ตอบสนองต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.