NITMX เร่งขับเคลื่อนโครงการ Open API Infrastructure เต็มกำลัง

NITMX

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (NITMX) เร่งขับเคลื่อนโครงการ Open API Infrastructure เต็มกำลัง ส่ง API Hub ตอบโจทย์ Common Utility Service มุ่งบทบาทผู้นำบริการทางการเงินยุคดิจิทัล สู่การเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด…

highlight

  • เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) เดินหน้าขยายศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาโครงการ “Open API Infrastructure” เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ไปได้ไกลแบบไร้ข้อจำกัด หวังช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารสมาชิก และสร้างสังคมนักพัฒนา Application สำหรับ Banking Industry ที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มผลักดัน API Hub ให้เป็นแหล่งรวม Financial and Non-financial APIs
  • พร้อมเป็นตัวกลางให้ธนาคารมาใช้บริการสร้างมาตรฐานเดียวกัน และมีความเสถียร รองรับผู้ให้บริการได้มากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสะดวกมากขึ้น เร่งขยายระบบได้มากขึ้น มุ่งเน้นดึงดูดนักพัฒนาหน้าใหม่ให้เข้ามาใช้ระบบ โดยจะเปิดให้บริการปี 2567 หวังช่วยเพิ่มศักยภาพแข่งขันและช่วยผลักดันบทบาท Common Utility ของสมาคมธนาคารไทย

NITMX เร่งขับเคลื่อนโครงการ Open API Infrastructure พร้อมดัน Banking มุ่งสู่ผู้นำบริการทางการเงินดิจิทัล

NITMX

ปัจจุบันสถาบันการเงินการธนาคารของไทยได้นำระบบดิจิทัลการปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างของธนาคารมากขึ้น โดยมี บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Application Programming Interface (API) เป็นตัวเชื่อมโยงเทคโนโลยีระบบใหม่ กับ Core Banking ระบบเดิม

ของธนาคารได้อย่างง่ายดาย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าด้วยบริการธนาคารออนไลน์ผ่าน Mobile Banking ที่สะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น และยังส่งผลให้ กลายเป็นโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือ เพราะสามารถรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย และทำให้การชำระเงิน การโอนเงิน เป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น

ขณะเดียวกันการพัฒนา API สำหรับ Banking Industry ถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารสมาชิก การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน และต่างประเทศ ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

ธุรกรรมการชำระเงินข้ามประเทศ (Cross border) รวมทั้งงานด้าน Back Office และ IT Operation ส่งผลดีเรื่องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน เพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด และที่สำคัญระบบ API จะช่วยให้ธนาคารเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น

ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และยังช่วยให้ธนาคารประหยัดต้นทุนในระยะยาวด้วยการแชร์ API Infrastructure กลางของบริษัทฯ ลดการพัฒนาโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของบริการที่ดีขึ้น และประหยัดต้นทุนค่าบำรุงรักษาอีกด้วย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อธนาคาร และลูกค้า

NITMX

ที่ผ่านมา เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อให้บริการแก่ธนาคารสมาชิก และลูกค้าธนาคาร ครอบคลุม ครบทุกความต้องการด้านดิจิทัล อาทิ Standard API Transaction Verification ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมการโอนเงิน หรือการชำระค่าสินค้า/บริการ

ผ่านระบบพร้อมเพย์ Standard APIMobile Ownership Validation ตรวจสอบความเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์ Internet Payment Gateway ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ เบื้องหลังความสำเร็จของ Merchant iPay ธนาคารกรุงเทพ และการชำระเงินออนไลน์ผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร อย่าง Paypal และ GB Prime Pay

ตลอดจนการพัฒนาธุรกรรมข้ามประเทศ อย่าง CrossBorder Remittance Service เชื่อมโยงการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Realtime โดยใช้เบอร์มือถือ ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก CrossBorder QR Payment Service เชื่อมต่อระบบ IT สำหรับการชำระเงินด้วย QR Code กับต่างประเทศ 

Trade Document Registry (TDR) ตรวจสอบเอกสารการค้า และการขนส่งที่ลูกค้าธนาคารใช้ยื่นประกอบการขอสินเชื่อธุรกรรมการซื้อขายระหว่างประเทศ National Digital Trade Platform (NDTP) ซึ่งเป็น National Platform ที่ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า

ส่ง และรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ และเริ่มให้บริการสำหรับเอกชนไทยอย่างเต็มตัว ผ่าน Digital Supplychain Finance ให้บริการด้านการค้า และการชำระเงินที่จะเชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินอย่างครบวงจร โดยมี PromptBiz เป็นเครื่องมือส่งเสริมสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ SMEs

API HubOpen API Infrastructure

NITMX

ล่าสุด เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ยังคงมุ่งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสรรค์ API Hub แหล่งรวม Financial and Nonfinancial APIs ทางด้านการเงิน ภายใต้ Open API Infrastructure โดยจะมี Developer APIHub Portal สำหรับนักพัฒนา

ใช้ทดสอบระบบของตนเองเข้ากับบริการต่าง ๆ แบบเสมือนจริงโดยไม่กระทบโปรดักชั่น และดำเนินการต่อได้จนไปถึงการเชื่อมระบบจริง ช่วยให้หน่วยงานพันธมิตร และบริษัทสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต้องการค้นหา ทดสอบ และเชื่อมต่อใช้งานระบบต่าง ๆ

ของทั้ง เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์, ธนาคาร และกลุ่มพันธมิตร ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ทั้งยังสอดรับกับพันธกิจของสมาคมธนาคารไทย ที่ต้องการให้ เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเรียกใช้บริการของธนาคารและพันธมิตรอีกด้วย 

NITMX

ทั้งนี้ การทำ Open API Infrastructure โดย เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับ Financial, NonFinancial และ Common Utility ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในไทยที่สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่าธุรกิจด้านการธนาคาร และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนา (Roadmap)

ของสมาคมธนาคารไทยภายใน 3 ปี สำหรับพัฒนาระบบการเงินตามหลักการ 3 Opens คือ Open Competition เอื้อให้เกิดการแข่งขันที่เปิดกว้างด้านการเงินการธนาคาร Open Infrastructure การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับผู้เล่นหน้าใหม่ และ Open Data ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันและโอนข้อมูล

เพื่อให้เกิด Digital touchpoint ให้แก่ธนาคารสมาชิก ให้เกิดความสะดวกในการเชื่อมต่อ สนับสนุนธนาคารออนไลน์ หรือ virtual bank ซึ่งนับเป็นการเพิ่มศักยภาพแข่งขัน และช่วยผลักดันบทบาท Common Utility ของสมาคมธนาคารไทยได้เป็นอย่างดี

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.