NT จับมือ 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ นำเทคโนโลยี 5G ผุดโปรเจ็กต์ Phuket Smart Mobility

Phuket Smart Mobility

เอ็นที (NT) จับมือ 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ นำเทคโนโลยี 5G ผสานการใช้พลังงานสะอาดผุดโปรเจ็กต์ ภูเก็ต สมาร์ท โมบิลิตี้ (Phuket Smart Mobility) …

highlight

  • เอ็นที ผสานความร่วมมือ 2 ยักษ์ทางธุรกิจ เดินหน้าโครงการพัฒนาพาหนะพลังงานสะอาด ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ส่งเสริมพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในประเทศ Green City และ Smart City พร้อมนำเทคโนโลยี 5G เปิดโปรเจ็กต์ Green City ภูเก็ตเมืองต้นแบบ ตอบรับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด

NT จับมือ 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ นำเทคโนโลยี 5G ผุดโปรเจ็กต์ Phuket Smart Mobility

Phuket Smart Mobility
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT)

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT) พร้อมด้วย วอเตอร์ ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GBike Co.,Ltd ประเทศเกาหลีใต้ และ สุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ร่วมเปิดให้บริการ ภูเก็ต สมาร์ท โมบิลิตี้ ยานพาหนะพสังงานสะอาด ณ แยกอาคารชาร์เตอร์แบงค์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเข้าร่วม บริการ ภูเก็ต สมาร์ท โมบิลิตี้ ยานพาหนะพลังงานสะอาด

Phuket Smart Mobility

เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของ 3 หน่วยงาน  ที่ต้องการนำศักยภาพการให้บริการที่มีมาผลักดันให้เกิดการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ผ่านระบบการสื่อสารไร้สายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก และเป็น Smart City ลำดับต้นของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย เอ็นที ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนำของประเทศ

ได้นำเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านโครงข่าย 5G 700MHz ในชื่อ มาย บาย เอ็นที (my by nt) มาสนับสนุนการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ดำเนินการ โดย บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด (TPM)  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกับ GBike Co., Ltd.  ผู้ให้บริการด้านพาหนะพลังงานไฟฟ้า

Phuket Smart Mobility

อาทิ รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า และมีเทคโนโลยีด้านการควบคุมยานพาหนะผ่านการสื่อสารไร้สายจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดในพื้นที่โดยรอบจังหวัดภูเก็ต ชูจุดเด่นของเมืองในรูปแบบ  Green & Smart City โดยมี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ร่วมมอบความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุรวมถึงค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดของ TPM ที่อยู่ในโครงการรวมทั้งที่ใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย โดย เอ็นที ได้นำ ซิมการ์ด มาย บาย เอ็นที ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านโครงข่าย 5G 700MHz มาสนับสนุน GBike

เพื่อเปิดให้บริการ ภูเก็ต สมาร์ท โมบิลิตี้ ยานพาหนะพสังงานสะอาดแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยซิม my 5G ใช้เป็น Connectivity IoT สำหรับการเชื่อมโยงสัญญาณรถเข้ากับระบบ platform การบริหารจัดการของ GCOO

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานรถผ่าน Application GCOO ได้ พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการรถ เช่น ติดตามรถในกรณีต่าง ๆ รวมถึงดูระดับแบตเตอรี่ และอื่น ๆ ผ่านระบบ online ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามรถในทุกกรณี โดย เอ็นที พร้อมให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพของโครงข่ายตลอดการเชื่อมต่อ

Phuket Smart Mobility

Phuket Smart Mobility

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นเฟสแรกกับจังหวัดท่องเที่ยวต้นแบบของประเทศ โดยทั้ง TPM, NT และ  ทิพยประกันภัย มีทิศทางร่วมกันที่จะขยายพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศในอนาคต และเชื่อมั่นว่าการให้บริการโครงข่ายบนคลื่นความถี่ 700 MHz

ที่สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบัน และรองรับการขยายตลาดในอนาคตรวมถึงตลาดบริการ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ เอ็นที ช้จุดแข็งเราเรื่องของ Connectivityโดยโฟกัสเนี่ยเราพยายามที่จะดูในสิ่งที่เหมาะสม โดยในอนาคต เอ็นที จะนำโมเดลนี้เข้าเสนอให้ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

เพราะว่าในปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะต่างจังหวัด จะใช่มอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง ซึ่งผู้ปกครองอาจจะต้องซื้อให้บุตรหลานของตนเองเะทาอใช้ในการเดินทาง ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่หากมาใช้บริการนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ทั้งในแง่การเดินทาง และประหยัดค่าใช้จ่ายพันเอก สรรพชัยย์ กล่าว

ยานพาหนะพลังงานสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

Phuket Smart Mobility
วอเตอร์ ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GBike Co.,Ltd

วอเตอร์ ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GBike Co.,Ltd เปิดเผยว่า บริษัท GBike Co.,Ltd ในฐานะผู้ให้บริการยานพาหนะส่วนบุคคลขนาดเล็ก MicroMobility ภายใต้แบรนด์  GCOO ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ในหลายประเทศต่างหันมาให้ความสนใจ และเลือกใช้การคมนาคมขนาดเล็ก

เพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน ซึ่งผมเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในอาเซียนที่มีประชาชนคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุผลให้ผมเลือกทำการตลาดกับที่ประเทศนี้ โดยในวันนี้ได้ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการสื่อสาร และโทรคมนาคมชั้นนำ

Phuket Smart Mobility

และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ เปิดให้บริการ ภูเก็ต สมาร์ท โมบิลิตี้ ยานพาหนะพสังงานสะอาดในจังหวัดภูเก็ตขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นการให้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดจะมาในรูปแบบของจักรยานไฟฟ้า เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้งานของนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักในพื้นที่ของจังหวัด

โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มรูปแบบรวมถึงพื้นที่การให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือ Personal Mobility เป็นการผสมผสานการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารล่าสุด โดยมีจุดเด่นคือการประกันภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรองรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Phuket Smart Mobility
สุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามโครงการ ภูเก็ต สมาร์ท โมบิลิตี้ ยานพาหนะพลังงานสะอาด ทางบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับทำประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าตามโครงการดังกล่าว

สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ต่อครั้ง และคุ้มครองต่อชีวิต และทุพพลภาพ สูงสุด 100,000 บาท และรวมถึงกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก มีความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ตามค่าเสียหายจริง และยังรวมถึงให้ความคุ้มครองตัวรถของบริษัท TPM สำหรับเกิดความเสียหายจากภัยต่าง ๆ

เช่น อุทกภัย ไฟไหม้ฯ มีความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายตามวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ กรณีเกิดเหตุสามารถโทรแจ้ง 1736 ตลอด 24 ชั่วโมง

Phuket Smart Mobility

ตามโครงการ ภูเก็ต สมาร์ท โมบิลิตี้ ยานพาหนะพลังงานสะอาด โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที และบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด (TPM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกับ GBike Co., Ltd. เพื่อร่วมรณรงค์การใช้พลังงานสะอาด ภายใต้โครงการ ขี่อุ่นใจ คันนี้มีประกันภัย เพื่อคุณ คนรักภูเก็ต

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.