PEA เปิดตัว PEA Solar ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัว PEA Solar ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา พร้อมให้บริการแบบครบวงจร วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ…

highlight

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ (PEA) เปิดตัว PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พร้อมให้บริการแบบครบวงจร วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ โดยเป็นการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter แบบ 2 กลุ่มแพ็กเกจ ได้แก่ กลุ่ม Standard แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผง และ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ พีอีเอ กำหนด มีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 130,000 บาท ไปจนถึง 680,000 บาท และกลุ่ม Premium แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผง และ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ พีอีเอ กำหนด และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ Power optimizer และ Micro Inverter ได้ โดยจะมีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 150,000 บาท ไปจนถึง 840,000 บาท

PEA เปิดตัว PEA Solar ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

 

PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน จัดงานเปิดตัวบริการธุรกิจเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ โซล่า (PEA Solar) ทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาด และปลอดภัย

ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่พร้อมมอบบริการที่ดี และมีคุณภาพตามมาตรฐานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งยังมีสาขาบริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ

สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำนักงานการไฟฟ้าสาขาใกล้บ้านท่าน ภายในงานได้รับเกียรติจากธนาคารกลุ่มพันธมิตร และผู้บริหารจากภาคเอกชนมากมายเข้าร่วม ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

PEA
ศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า พีอีเอ ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระแสรักษ์โลกและการคำนึงถึงการประหยัดพลังงานในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงโซลาร์เซลล์จึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้การติดตั้งมีค่าใช้จ่าย

ที่ลดน้อยลง หลายบ้านหันมาติดตั้งเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าไฟฟ้า เพราะประเทศเมืองร้อนที่มีแดดจัดแบบไทยเรานั้นเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิ่ง พีอีเอ โซล่า ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop

จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน บริการของเรามีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เป็นการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า สาขาบริการลูกค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นทั่วประเทศ เรามีพาร์ทเนอร์ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยดำเนินการในทุกขั้นตอน อย่ารอช้าที่จะลดค่าไฟอย่างยั่งยืน วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ พีอีเอ โซล่า พลังงานของทุกคน

PEA

หลักการทำงานของ พีอีเอ โซล่า ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เมื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรับ และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และเชื่อมต่อเข้ากับสายจำหน่ายของการไฟฟ้า

ที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยผ่านตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) จะทำหน้าที่ในการควบคุม และจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภายในบ้านเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านได้ ซึ่งเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมกันระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า

หากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็จะร่วมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย

พีอีเอ โซล่า มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยมี 7 ขั้นตอน ให้ลูกค้าได้ติดตั้ง Solar Rooftop กับ พีอีเอ ดังนี้

  • ลูกค้าสนใจติดตั้ง : ช่องทางติดต่อที่สะดวก จากสาขาของ พีอีเอ ทั่วประเทศ
  • สำรวจและออกแบบ : โดยทีมวิศวกรของ พีอีเอ ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • ชำระเงิน : ชำระเงินสด หรือ พีอีเอ ได้เพิ่มทางเลือกโดยร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในการให้บริการสินเชื่อให้กับลูกค้า
  • ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : พีอีเอ ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน
  • ติดตั้งระบบ Solar และเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของ พีอีเอ : ทีมงานมืออาชีพของ พีอีเอ ดูแลการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • เริ่มใช้งาน
  • การบำรุงรักษาระบบ : พีอีเอ ดูแลแบบครบวงจรจนถึงบำรุงรักษา

PEA

ราคาแพ็กเกจ พีอีเอ โซล่า เป็นราคาที่คิดจากอุปกรณ์ของผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กับ พีอีเอ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง

โดยเป็นการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter มาจับคู่ให้เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจจะติดตั้ง Solar Rooftop ตามแบรนด์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งราคาแพ็คเกจออกเป็น 2 กลุ่ม มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3kW, 5kW, 10kW, 15kW และ 20kW ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามกลุ่มแพ็คเกจและระดับราคาตามที่ลูกค้าต้องการ โดยรายละเอียดของทั้ง 2 กลุ่มแพ็กเกจ มีดังนี้

  1. กลุ่ม Standard แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผง และ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ พีอีเอ กำหนด มีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 130,000 บาท ไปจนถึง 680,000 บาท
  2. กลุ่ม Premium แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผง และ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ พีอีเอ กำหนด และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ Power optimizer และ Micro Inverter ได้ โดยจะมีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 150,000 บาท ไปจนถึง 840,000 บาท

PEA

พีอีเอ โซล่า พร้อมให้บริการแบบครบวงจร วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ โดยสามารถชำระได้ทั้งแบบเงินสด และบริการสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินพันธมิตรของ พีอีเอ ได้แก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย  และธนาคารออมสิน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พีอีเอ หรือเว็บไซต์ www.peasolar.pea.co.th (เปิดใช้งาน 15 มิถุนายน 2566) และ 1129 PEA Contact Center

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.