กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา “Bridging Humanity and AI”

Bridging Humanity and AI

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) จัดเสวนาวิชาการเชิงนวัตกรรม (Think Tank) ในเรื่อง “Bridging Humanity and AI”…

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) จัดเสวนา “Bridging Humanity and AI

Bridging Humanity and AI

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ จะจัดงานเสวนาวิชาการเชิงนวัตกรรม (Think Tank) ในเรื่อง  Bridging Humanity and AI (บริดจิ้ง ฮิวแมนนิที แอนด์ เอไอ) จะเป็นอย่างไร เมื่อมนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ ร่วมมือกันสร้างสรรค์สื่อ เพื่อยกระดับการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ปี 2

โดยเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียง ความรู้ และ ประสบการณ์ ด้าน AI (Artificial intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์  อาทิ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์, ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ คณะกรรมการและนักวิจัย สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT), ผู้บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด,

นพ ธรรมวานิช กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA), พงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้ง Ad Addict, โชค วิศวโยธิน CEO บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด, ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,

เมธากวี สีตบุตร Prompt Engineer ผู้สร้างสรรค์ผลงานจาก AI, พิมพ์ลภัทร ไชยวิริยะโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด, ตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ อัศวิน อัศวพิทยานนท์ Senior Graphic Designer บริษัท ดาต้าเอ็กซ์ จำกัด เป็นต้น

ซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และแชร์ประสบการณ์ พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลอง Tools และได้เรียนเทคนิคการใช้ AI จากผู้มีประสบการณ์ตัวจริง นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อยกระดับการทำงานสื่อในอนาคต เหมาะสำหรับผู้บริหาร และคนทำงานด้านสื่อทุกสาขา

ทั้งนี้ จะมีการจัดงานเสวนาในเรื่อง บริดจิ้ง ฮิวแมนนิที แอนด์ เอไอ” ในวันที่ 1213 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.0015.30 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ห้อง Ballroom 1

Bridging Humanity and AI

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่  https://www.thaimediafundthinktank2.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.