SAMART เดินหน้าปรับตำแหน่งลูกหม้อขึ้นบริหารงานมุ่งสร้างธุรกิจใหม่

กลุ่มสามารถ (Samart Corporation Public Company Limited.) เดินหน้าปรับตำแหน่งลูกหม้อขึ้นบริหารงานมุ่งสร้างธุรกิจใหม่…

SAMART เดินหน้าปรับตำแหน่งลูกหม้อขึ้นบริหารงานมุ่งสร้างธุรกิจใหม่

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ และ ธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

วัฒน์ชัย เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และบทบาทหน้าที่ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทสามารถนั้น เป็นเรื่องปกติเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการสร้าง และพัฒนาบุคลากรภายในให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนด Succession Plan หรือแผนการสืบทอดตำแหน่งไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ก็เพื่อคงประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง ยังถือเป็นการสร้าง Sense of Ownership ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานรุ่นต่อ ๆ ไปขององค์กรอีกด้วย

SAMART
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายมากมาย ซึ่งก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่บริษัท ทุกปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนที่ทำให้เราแกร่งขึ้น ดังนั้น ผมจึงคิดว่าเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยับตำแหน่งตนเอง เพื่อมุ่งเน้นในการมองหาโอกาส และสร้างธุรกิจใหม่ ๆ อย่างจริงจัง

ให้แก่กลุ่มสามารถ โดยได้มอบหมายให้คุณธีระชัย พงศ์พนางาม ซึ่งเป็นผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับ สามารถ มากว่า 20 ปี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลการบริหารจัดการ Business Operation แทน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

SAMART
ธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ในการขยายธุรกิจใหม่ของกลุ่มสามารถ บริษัทได้ศึกษาและนำเสนอโมเดลธุรกิจ B2G2C แก่หลายๆ องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิตอล โดยมั่นใจว่าโมเดลธุรกิจที่เน้น All Win นี้

จะทำให้ทุกฝ่ายทั้ง ประชาชน รัฐ และเอกชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา Business Solutions และ Mobile Applications ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการพัฒนาขึ้นเอง และลงทุนร่วมกับ Start up ที่น่าสนใจมากขึ้น” วัฒน์ชัย กล่าว 

ผมมั่นใจว่า เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว จากนี้ไป จะเข้าสู่ยุคของการพลิกฟื้นและการสร้างรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มสามาถต่อไป

SAMART

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.