Samart Telcoms Portalnet จับมือ IBM ชูโซลูชัน “Maximo” ช่วยองค์กรบริหารสินทรัพย์

Samart Telcoms Portalnet

สามารถ เทลคอม (Samart Telcoms) ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด (Portalnet) นำร่องจับมือกับ IBM นำเสนอโซลูชัน “IBM Maximo” ระบบบริหารสินทรัพย์องค์กร ช่วยตอบโจทย์องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ…

highlight

  • บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา ออกแบบ และวางระบบบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ที่ตอบโจทย์การยกระดับองค์กรกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ นำร่องจับมือกับ IBM นำเสนอโซลูชัน “IBM Maximo” ระบบบริหารสินทรัพย์องค์กร ล่าสุดคว้างานโครงการพัฒนาระบบงาน CMMS (Computerized Maintenance Management System หรือ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง) จาก กฟน.มูลค่า 135 ล้านบาท

Samart Telcoms Portalnet จับมือ IBM ชูโซลูชัน “Maximo” ช่วยองค์กรบริหารสินทรัพย์

Samart Telcoms Portalnet
ศิริลักษณ์ ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด

ศิริลักษณ์ ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์การวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ด้านสาธารณูปโภค (SAP IS-Utility) กว่า10 ปี พบว่า การบริหารจัดการสินทรัพย์ในองค์กรขนาดใหญ่ เป็นงานที่มีกระบวนการซ้ำซ้อน หลายขั้นตอน และเป็นรูปแบบเดิม ๆ

เช่น งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ หรือการวางแผนการจัดการด้านซอฟต์แวร์ License ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในองค์กร ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการดำเนินงานในส่วนนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พอร์ทัลเน็ทจึงเห็นโอกาสในการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ และขยายขอบเขตการให้บริการที่นอกเหนือจากระบบ ERP โดยการนำเสนอบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ครอบคลุมความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่แบบรอบด้าน โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง IBM

นำเสนอโซลูชันIBM Maximo ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร ที่ช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์สำคัญต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญ ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวางแผน และคาดการณ์ระยะเวลาการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้

ช่วยควบคุมทรัพย์สิน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา ลดต้นทุนวัสดุคงคลัง ลดความซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Samart Telcoms Portalnet

ด้าน ภาวสุทธิ ศรีวิโรจน์ Software Leader กลุ่มธุรกิจ IBM Technology บริษัท  ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า IBM Maximo Application Suite เป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 9 ใน10 แห่งเลือกใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนระบบบำรุงรักษา

ขณะเดียวกันก็ลดดาวน์ไทม์ของระบบลงเฉลี่ย 20% และวันนี้ไอบีเอ็มมีความยินดีที่ได้จับมือกับพอร์ทัลเน็ทในการนำเทคโนโลยีระดับโลกนี้ เข้าสนับสนุนองค์กรไทย ซึ่งไม่เพียงเป็นการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังจะเป็นการช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในกระบวนการต่างๆ อันจะนำสู่การดำเนินการในแนวทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ทังนี้ พอร์ทัลเน็ทยังพร้อมขยายสายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการระบบบริหารจัดการด้านอื่นๆ สำหรับองค์กรแบบครบวงจร ที่เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อรองรับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เช่น ระบบ Enterprise Content Management (ECM) ระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลในองค์กร

และระบบ Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่วยลดกระบวนการในการทำงานที่มีลักษณะซ้ำ ๆ รูปแบบเดิม ๆ ได้ โดยระบบต่างๆเหล่านี้ เมื่อเชื่อมโยงกับระบบ ERP ก็จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีแบบรอบด้าน พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

Samart Telcoms Portalnet

“สำหรับเป้าหมายการให้บริการของ พอร์ทัลเน็ท ยังคงเน้นฐานลูกค้าเดิมที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ด้านสาธารณูปโภค เนื่องจากเรามีประสบการณ์ และความชำนาญ และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงานจึงพร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้ารายได้แตะพันล้านบาท และเริ่มต้นปี 2566 ด้วยข่าวดี

ด้วยการได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนิน โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน Computerized Maintenance Management System (CMMS) จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 135 ล้านบาท และยังมี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade ระบบ SAP ของการประปานครหลวง

ที่ทยอยส่งมอบงานตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถ Go live ได้ภายในปีนี้ จากผลงานดังกล่าวจึงเป็นเครื่องการรันตีได้ถึงความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการของพอร์ทัลเน็ทได้เป็นอย่างดี” ศิริลักษณ์ กล่าว

Samart Telcoms Portalnet

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.