Silicon Craft มอบต้นแบบสายรัดข้อมือ NFC ให้กรมควบคุมโรค ใช้ติดตามผู้ป่วยโควิด-19

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (Silicon Craft Technology) มั่นใจเทคโนโลยีไมโครชิพ มอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ NFC ให้กรมควบคุมโรค สำหรับติดตามผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือผู้กักตัวในระหว่าง Self-Quarantine…

highlight

  • ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ NFC ให้กรมควบคุมโรค นำร่องเพื่อใช้ติดตามผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือผู้กักตัวในระหว่าง Self-Quarantine มั่นใจเทคโนโลยีไมโครชิพ และการสื่อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุในระยะประชิด (Near Field Communication) จะสามารถช่วยภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์จัดเก็บข้อมูล และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Silicon Craft มอบต้นแบบสายรัดข้อมือ NFC ให้กรมควบคุมโรค ใช้ติดตามผู้ป่วยโควิด-19

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SICTกล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ NFC (Patient Wristband) จำนวน 300 ชิ้น เพื่อใช้ในการทดสอบ และพัฒนาสำหรับติดตาม

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือผู้กักตัวในระหว่างกระบวนการกักกันตนเอง (Self-Quarantine) เพราะเล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องนี้ เพื่อช่วยลดภาระ และเวลาของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และสมาชิกครอบครัวที่ต้องเฝ้าดูแลผู้ป่วย และผู้กักตัวในระหว่าง SelfQuarantine

Silicon Craft
ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SICT”

นอกจากนี้ SICT ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาอุปกรณ์ และระบบ Application ให้เชื่อมโยงกับสายรัดข้อมือ NFC เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และป้องกันไม่ให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือเกิดการระบาดภายในประเทศได้อีก

SICT มีความยินดีที่จะสนับสนุนกรมควบคุมโรค โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ NFC ร่วมกับการพัฒนา และทดสอบระบบแอปพลิเคชัน DDC Care เป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการควบคุมโรค และเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีที่สุด” ดร.บดินทร์ กล่าว

Silicon Craft

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุในระยะประชิด (Near Field Communication) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ที่ SICT กำลังเดินหน้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมไมโครชิพ RFID เพื่อรองรับธุรกิจการดูแลสุขภาพ (Smart Healthcare) 

ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการรักษา และติดตามตำแหน่งของผู้ป่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และการให้บริการที่ดีขึ้น ทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยสูง สะดวกสบายและมั่นใจได้ถึงคุณภาพ

อาทิ สายรัดข้อมือผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยี NFC นี้ จะช่วยให้สามารถยืนยันสถานะ การรักษา และติดตามขั้นตอนการตรวจรักษา ของผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว SelfQuarantine ตั้งแต่เข้ามาลงทะเบียนจนกระทั่งเดินทางกลับบ้าน โดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และกรมควบคุมโรค 

เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขั้นตอนการรักษา รวมถึงปรับปรุงการบริการ และการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้อีกด้วย

Silicon Craft

ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ จะทำการทดสอบการใช้งานสายรัดข้อมือ NFC ดังกล่าวกับบุคลากรของกรมควบคุมโรค และจะมีการประมวลผลการทดสอบร่วมกับทางบริษัทฯ และ สวทช. ในการพัฒนานวัตกรรมสายรัดข้อมือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

และจะส่งมอบสายรัดข้อมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 12 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ต่อไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.