Siriraj ผนึกกำลัง Minor Food ขับเคลื่อนสังคมสูงวัยผ่านแคมเปญ “ไมเนอร์แคร์”

Siriraj

ศิริราช (Siriraj) ผนึกกำลัง ไมเนอร์ ฟู้ด (Minor Food) ขับเคลื่อนสังคมวัยเก๋า “สุขภาพดี-มีคุณภาพ” ชวนคนไทยร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชผ่านแคมเปญ “ไมเนอร์แคร์”…

highlight

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.) ศิริราชมูลนิธิ (Siriraj Foundation) และ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (The Minor Food Group หรือ MFG) ผนึกกำลังความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย สุขภาพดี-มีคุณภาพ ในโครงการส่งเสริมและระดมทุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สูงวัยแล้วใครแคร์” ตอบรับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society)
  • เผยเทรนด์การฟื้นฟู และดูแลระดับผู้สูงอายุแบบ Intermediate care (การดูแลระยะกลาง) โดยนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลศิริราชที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยราว 60% จากจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของทางโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ ไมเนอร์ ฟู้ด พันธมิตรของโครงการฯ ผู้นำธุรกิจเชนร้านอาหารระดับโลก ร่วมเดินหน้าต่อยอดโครงการเปิดตัวแคมเปญ “#ไมเนอร์แคร์” (Minor Care) ชวนลูกค้าคนพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสูงวัยผ่านการสั่งซื้อเมนูพิเศษที่ร่วมรายการจาก 10 แบรนด์ยอดฮิตในเครือ ใน 1,900 สาขาทั่วประเทศ

Siriraj ผนึกกำลัง Minor Food ขับเคลื่อนสังคมสูงวัยชวนคนไทยร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชผ่านแคมเปญ “#ไมเนอร์แคร์

Siriraj
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว (Complete-aged society) กล่าวคือมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เกิน 20% ของประชากรทั้งประเทศ

และคาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged society) โดยมีผู้สูงวัยเกิน 28% ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรของประเทศ รวมถึงรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามารักษากับทางศิริราช

ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยราว 60% จากจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของทางโรงพยาบาล จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช บนถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์  ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร บนพื้นที่กว่า 24 ไร่ เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่ของการฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ฯ ฟื้นฟู และดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

Siriraj

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวเสริมว่า ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จะนำร่องเป็นศูนย์ฯ ฟื้นฟู และดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยผ่านระบบ Intermediate care (การดูแลระยะกลาง) ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบที่สาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ

และได้เริ่มมีการปรับใช้ในหลาย ๆ ประเทศ อาทิ อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา และอิตาลี เป็นต้น โดยเป็นการฟื้นฟู และดูแลผู้ป่วยสูงวัยหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันที่เริ่มมีอาการคงที่ ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่บ้าน และสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ทางศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชยังมีบริการการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงวัย (Screening & Check-up) เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายผู้สูงอายุ และครอบคลุมไปถึงกลุ่ม Preaging ที่มีอายุระหว่าง 5059 ปี เพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

Siriraj
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม คชินทร กรรมการ และรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ

ด้าน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม คชินทร กรรมการ และรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงโรงพยาบาล และสาธารณสุขทั่วประเทศ มีอัตราผู้ป่วยสูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและดูแล หลังจากเข้ารับการรักษาในสภาวะเฉียบพลันอย่างถูกวิธีจำนวนมาก

และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงการพักฟื้นในวัยสูงอายุต่างจากช่วงวัยอื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านความสามารถหรือประสิทธิภาพในการช่วยเหลือตนเองที่ลดลง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ รวมถึงทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลที่ถูกวิธี

ส่งผลให้ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ ทางศิริราชจึงต้องเป็นกำลังหลักในการเร่งผลักดัน เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และเติมเต็มมารตรฐานการดูแล ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมส่งเสริมในด้านต่างๆ ให้โครงการได้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

การร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับโครงการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ในระยะที่ 2 ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งของทางไมเนอร์ ฟู้ด

Live Healthy, Live Long and Live Well

Siriraj
ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทยในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ

และความยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างดัชนีแห่งความสุขสู่สังคมภายใต้แนวคิด Live Healthy, Live Long and Live Well ที่ต้องการส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสังคม และลูกค้าของเรา ผ่านการคัดสรรและออกแบบเมนูอาหารสุขภาพจากแบรนด์ต่าง ๆ และตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยให้ทุกแบรนด์ในเครือนำเสนอเมนูใหม่จากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าภายในปี 2567 สอดคล้องกับเทรนด์การรักสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสเมกะเทรนด์ไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพมีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

“เพื่อส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศิริราชมูลนิธิ จัดแคมเปญ ไมเนอร์แคร์ ถือโอกาสเชิญชวนลูกค้าคนสำคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้อย่างแท้จริง ระดมทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

ผ่านการสั่งสินค้าเมนูพิเศษภายใต้ 10 แบรนด์ในเครือ ประกอบไปด้วย เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ซิซซ์เล่อร์, สเวนเซ่นส์, เบอร์เกอร์คิง, บอนชอน, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, แดรี่ควีน, คอฟฟี่ เจอนี่, พูเลท์ และ ริเวอร์ไซด์ กริลล์ ฟิช แอนด์ หม่าล่า ที่มีสาขาในประเทศไทยกว่า 1,900 สาขา

และสามารถบริจาคเป็นจำนวนเงินตามจิตศรัทธาได้ผ่าน QR Code ของแคมเปญผ่านสาขาที่เข้าร่วมรายการ และช่องทางโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์ได้เช่นกัน” ธันยเชษฐ์ กล่าว

Siriraj
ชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ด้าน ชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ความยั่งยืนของสังคมในทุกบริบทนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไมเนอร์ให้ความสำคัญ และยึดถือมาโดยตลอดการร่วมมือกันในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้วาง Sustainability strategy ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ คน (People), ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) และ สิ่งแวดล้อม (Environment) และยุทธศาสตร์เสริมสนับสนุนอย่างการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกับทั้งองค์กร อันนำมาสู่ความร่วมมือกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศิริราชมูลนิธิ ในโครงการส่งเสริมและระดมทุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ผ่านแคมเปญ ไมเนอร์แคร์ ในครั้งนี้

การจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชถือเป็นก้าวแรกของประเทศไทยในการวางรากฐานระบบสาธารณสุข และเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสูงวัยให้มีคุณภาพ และยั่งยืน

Siriraj

ผ่านแคมเปญ ไมเนอร์แคร์ เพียงสั่งสินค้าเมนูพิเศษภายใต้ 10 แบรนด์ในเครือ ประกอบไปด้วย เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ซิซซ์เล่อร์, สเวนเซ่นส์, เบอร์เกอร์คิง, บอนชอน, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, แดรี่ควีน, คอฟฟี่ เจอนี่, พูเลท์ และ ริเวอร์ไซด์ กริลล์ ฟิช แอนด์ หม่าล่า 

และสามารถบริจาคเป็นจำนวนเงินผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้าน ณ สาขาที่เข้าร่วมรายการ โดยการบริจาคผ่าน QR Code สามารถส่งใบเสร็จรับเงินบริจาค และข้อมูลได้ที่ Line : @sirirajfoundation , E-mail : donation@sirirajfoundation.org ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.