SPU วางใจใช้ Acer ConceptD พัฒนาทักษะฝีมือใน D Club ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

SPU

ม.ศรีปทุม (SPU) วางใจใช้ Acer ConceptD พัฒนาทักษะฝีมือในศูนย์ D Club ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลมุ่งสร้างบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์…

SPU วางใจใช้ Acer ConceptD พัฒนาทักษะฝีมือใน D Club ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

ConceptD ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อยอดศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เปิด ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D Club พื้นที่พัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน และประสบการณ์การทำงานรอบด้านในรูปแบบบริษัทเสมือนจริง พร้อมจัดโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง ConceptD 5 เป็นเครื่องมือพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่บุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ

SPU
นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ ConceptD ที่ได้มีโอกาสในการร่วมมือกับทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลั ศรีปทุม ConceptD เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา

ในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล สำหรับศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D Club เป็นความภูมิใจของ ConceptD ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มอบโอกาสในการร่วมพัฒนาศูนย์ฯ

SPU

และมองเห็นถึงประสิทธิภาพของ ConceptD 5 โน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์งานสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวางใจให้ ConceptD 5 เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษา บุคลากรใน D Club ได้ใช้ในการพัฒนาฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานด้วยประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเดียวกันกับที่มืออาชีพใช้

เรามั่นใจว่า D Club จะช่วยสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้ง Hard Skills, Soft Skills, Business Skill และก้าวสู่บุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมีคุณภาพ

ด้าน ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D Club จะเป็นสนามฝึกฝนฝีมือและพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของบริษัทเสมือนจริง ให้นักศึกษาได้ทำงานจริงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งพบลูกค้า รับโจทย์ เลือกเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ลูกค้า พัฒนาชิ้นงาน และขายงาน

SPU

ด้วยความพร้อมของเราที่มีนักศึกษาที่จะเป็นบุคลากรสร้างสรรค์ผลงาน สถานที่ ทีมคณาจารย์ที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยง เรามีพันธมิตร ConceptD ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ConceptD5 ที่ติดตั้งใน D Club นี้จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การทำงานด้วยอุปกรณ์ระดับมืออาชีพ ร่วมกับประสบการณ์การทำงานจริงก่อนที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.