Home Tags AI

Tag: AI

Future Tech

AWS

AWS เผย สิงคโปร์ ต้องการคนทำงาน ด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคนภายในปี 2568

0
แอมะซอน (AWS) เผยรายงานใหม่ พบ สิงคโปร์ ต้องการคนทำงานด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคนภายในปี 2568 พื่อคงความสามารถในการแข่งขัน... AWS เผย สิงคโปร์ ต้องการคนทำงานด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคน ภายในปี 2568 อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services) เปิดเผยข้อค้นพบจาก รายงานการวิจัยฉบับใหม่เกี่ยวกับศักยภาพด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค...