Home Tags GARMIN ส่งสมาร์ทวอทช์ตระกูล vivo ชู 3 รุ่นเด็ด

Tag: GARMIN ส่งสมาร์ทวอทช์ตระกูล vivo ชู 3 รุ่นเด็ด

Future Tech

Google Cloud

Google Cloud ประกาศการอัปเดท Generative AI ล่าสุด ในงาน Next 2024

0
กูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) ประกาศการอัปเดท Generative AI ล่าสุด "มุ่งทำให้ AI เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน" ในงาน Next 2024... Google Cloud ประกาศการอัปเดท Generative AI ล่าสุด ในงาน Next 2024 เมื่อปีที่แล้ว โลกเพิ่งเริ่มจินตนาการได้ว่าเทคโนโลยี Generative...