Home Tags IP Open Access Declaration Against COVID-19

Tag: IP Open Access Declaration Against COVID-19

Future Tech

Edge Computing

โมเดลก้าวหน้าที่นำพาธุรกิจไปสู่การปฏิวัติด้าน Edge Computing

0
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เผยแนวทางพัฒนาโมเดลก้าวหน้าที่นำพาธุรกิจไปสู่การปฏิวัติด้าน เอดจ์คอมพิวติ้ง (Edge Computing)... โมเดลก้าวหน้าที่นำพาธุรกิจไปสู่การปฏิวัติด้าน Edge Computing แอบเบย์ แอนิล โกสานการ์ รองประธานกลุ่ม Secure Power ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า เมื่อบริษัทในอุตสาหกรรมเริ่มก้าวไปบนเส้นทางการปฏิรูปสู่ดิจิทัล บริษัทเหล่านี้จะพบว่าต้องการเทคโนโลยีเอดจ์คอมพิวติ้งอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งในการนำเอดจ์คอมพิวติ้งมาใช้ ควรคำนึงถึงเป้าหมายปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการผสานการทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ระหว่างเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)...