Home Tags RISE

Tag: RISE

Future Tech

Fujitsu

Fujitsu เผยผลการสำรวจ ชี้!! DX เปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกต่อเนื่อง

0
ผลการสำรวจของ ฟูจิตสึ (Fujitsu) ชี้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation : DX) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างหยุดไม่อยู่ในธุรกิจค้าปลีก... highlight ผลการสำรวจตอกย้ำความสำคัญของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและเทคโนโลยีที่รองรับสำหรับธุรกิจค้าปลีก ฝ่ายการเงินในธุรกิจค้าปลีกเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามมาด้วยฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ประสบการณ์ลูกค้าจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคต Fujitsu เผยผลการสำรวจ ชี้!! DX เปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกต่อเนื่อง ฟูจิตสึ เผยผลการสำรวจ การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation-DX) ในธุรกิจค้าปลีก...