Home Tags TextureSolution

Tag: TextureSolution

Future Tech

Gartner

Gartner เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญของภาครัฐในปี 2567

0
การ์ทเนอร์ (Gartner) เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญของภาครัฐในปี 2567 แนะ CIO ภาครัฐฯ ควรใช้ประโยชน์ เพื่อส่งมอบ และขยายขีดความสามารถของภารกิจ... Gartner เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญของภาครัฐในปี 2567 ที่ CIO ภาครัฐฯ ควรใช้ ท็อดด์ คิมเบรียล รองประธานฝ่ายวิจัย ของ การ์ทเนอร์ กล่าวว่า...