Thailand Post ร่วมกับ 2 พันธมิตร กปร. และ SCGP สานต่อโครงการ reBOX

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ร่วมกับ กปร. (rdpb) และ SCGP มอบชั้นวางหนังสือในโครงการ reBOX สู่เยาวชน โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67 สปป.ลาว…

highlight

  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ร่วมส่งต่อประโยชน์จากโครงการ reBOX มอบชั้นวางหนังสือที่ผลิตจากกล่องและซองที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรม แขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • พร้อมเดินหน้าชวนคนไทยร่วมแคมเปญ reBOX#4 ส่งคืนกล่อง/ซองที่ผ่านการใช้งาน และผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ เพื่อรีไซเคิลเป็นของที่มีประโยชน์เพื่อคนพิการ ภายใต้แนวคิดกล่องรักที่สัมผัสได้และยังสามารถสะสมแต้มผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทั้ง Post family, ECOLIFE Application, Green2Get Application เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายตลอดโครงการ ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2566

Thailand Post ร่วมกับ 2 พันธมิตร สานต่อโครงการ reBOX มอบชั้นวางหนังสือให้แก่ โรงเรียนวัฒนธรรมใน สปป.ลาว

Thailand Post
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมุ่งมั่นเป็นเครือข่ายการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทย หรือ The Network of Sustainable Growth มุ่งสร้างประสิทธิภาพด้านขนส่งควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีหนึ่งโครงการที่สำคัญคือ

โครงการ reBOX ซึ่งเป็นการรีไซเคิลกล่องพัสดุ และซองที่ไม่ใช้แล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์กับภาคส่วนทางสังคม โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นำกล่องพัสดุและซองเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และส่งต่อไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในวิกฤตการระบาดโควิด-19 ชุดโต๊ะเก้าอี้ที่มีความแข็งแรงทนทานสำหรับใช้ในกิจกรรมห้องเรียน กล่อง Box บุญ บรรจุหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และยังเพิ่มประโยชน์ทางการศึกษาด้วยการผลิตชั้นวางหนังสือสำหรับจัดวางสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

Thailand Post

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระดับที่กว้างขวางขึ้น ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปรษณีย์ไทย พร้อมด้วย SCGP ได้ส่งมอบชั้นวางหนังสือจาก โครงการ reBOX จำนวน 10 ตู้ ให้แก่ โรงเรียนวัฒนธรรม แขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพื่อให้นักเรียนได้มีหนังสือ และตู้วางหนังสือใหม่ในห้องสมุด ต่อไปทั้งนี้ โรงเรียนวัฒนธรรม แขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) เป็นโรงเรียนที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดรับเด็กชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

และเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ให้แก่ โรงเรียนมาโดยตลอด ทั้งด้านการเรียนการสอน สุขภาพอนามัย และการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาอาคารเรียน และได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ไปรษณีย์ไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กล่องและซองที่ไม่ใช้แล้วภายใต้โครงการ reBOX สามารถสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ให้กับภาคสังคม และขยายสู่การสนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เราสามารถส่งคืนกล่อง และซองพัสดุเข้าสู่กระบวนการ

รีไซเคิล โดย SCGP อย่างถูกวิธีได้ถึงกว่า 400,000 กิโลกรัม ตลอดจนเป็น Trend Setter ที่ทำให้ทั้งภาคส่วนผู้ผลิตผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ใช้ และเครือข่ายอย่างผู้ให้บริการขนส่งในต่างประเทศมีแนวทางสร้างสรรค์สิ่งเหลือใช้อย่างถูกวิธีเพื่อทำให้การใช้ทรัพยากรของโลกเป็นไปอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนเป็นสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ”

Thailand Post

ในปีนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมกับ SCGP ดำเนินโครงการ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด #กล่องรักที่สัมผัสได้ โดยร่วมกับพันธมิตร เช่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), โรงเรียนเตรียมทหาร, บริษัท การบินไทย จำกัด, การประปานครหลวง, บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพีแรม จำกัด, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นต้น

พร้อมเปิดจุดรับรวบรวมกล่องพัสดุ ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว และกระดาษอื่น ๆ เช่น แกนกระดาษทิชชู่ แผงไข่กระดาษ ส่งคืนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดย SCGP ส่งมอบให้หน่วยงานเพื่อคนพิการ โดยสามารถร่วมสะสมแต้มผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ คือ Post family, ECOLIFE Application, Green2Get Application

เมื่อนำกล่องและซองพัสดุมาบริจาคให้กับ ไปรษณีย์ไทย เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายตลอดโครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว มาให้ได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งจุดรับรวบรวมอื่น ๆ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566

Thailand Post

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.