Thailand Post ร่วมกับ กรมอุตุฯ ใช้ Big Data พยากรณ์อากาศ และส่งเสริมจุดแข็งแผนงานขนส่ง

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ร่วมกับ กรมอุตุฯ ใช้ Big Data มาใช้ในการพยากรณ์อากาศ และเสริมจุดแข็งแผนงานขนส่ง สู่อินฟอร์เมชันโลจิสติกส์สานเป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล…

highlight

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จับมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ดำเนินความร่วมมือการนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเสริมประสิทธิภาพการขนส่งโดยมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับภาคธุรกิจโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์สภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการนำจ่าย การจัดลำดับการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความสอดคล้องให้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พร้อมขับเคลื่อนไปรษณีย์ไทยสู่การเป็น Information Logistics

Thailand Post ร่วมกับ กรมอุตุฯ ใช้ Big Data พยากรณ์อากาศ และส่งเสริมจุดแข็งแผนงานขนส่ง

Thailand Post
ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ในฐานะผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร และขนส่งแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) มายกระดับการบริการ และเนื่องด้วยการเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องขนส่งสิ่งของ

ด้วยเหตุนี้จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยล่าสุดได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งจะนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลสำคัญของงานด้านอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการวางแผนการขนส่งของไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

อีกทั้งยังมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับภาคธุรกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความสอดคล้องให้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล จากทุกหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรง มีความจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มีความพร้อมทางเครื่องมือ ข้อมูล มาร่วมสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ซึ่งแต่เดิมไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานที่มีการเก็บข้อมูลการทำงานไว้หลากหลายประเภทอยู่แล้วการมีข้อมูลที่ใหม่สำหรับองค์กรในครั้งนี้จะยิ่งช่วยให้เกิดการคาดการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

ทั้งด้านการจัดการระบบขนส่ง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบำรุงรักษา ฯลฯ พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น Information Logistics ที่สร้างมูลค่าจากระบบขนส่ง-ข้อมูลโลจิสติกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

Thailand Post
ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ด้าน ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ภารกิจในด้านการคาดการณ์ สภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ และการให้บริการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา จะช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ

ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง 2 หน่วยงาน ในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา กับงานด้านการคมนาคม และการขนส่งของประเทศไทย

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่เริ่มต้นในวันนี้จะนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างไปรษณีย์ไทยกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

Thailand Post

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.