สิ้นสุดการรอคอย ล็อกซเล่ย์ (Loxley) ชนะคดีหวยออนไลน์ หลังรอนาน 10 ปี

Loxley

สิ้นสุดการรอคอย ล็อกซเล่ย์ (Loxley) ชนะคดีหวยออนไลน์ หลังรอนาน 10 ปี เตรียมยิ่นจี้สำนักงานสลากปฏิบัติตามสัญญา และชดใช้ค่าเสียหาย…

สิ้นสุดการรอคอย ล็อกซเล่ย์ (Loxley) ชนะคดีหวยออนไลน์ หลังรอนาน 10 ปี

สืบเนื่องจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548

เพื่อให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลาก ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2549 ล็อกซเล่ย์ จีเทค ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลตามคำสั่งของสำนักงานสลาก จำนวน 3,055 เครื่อง และทดสอบระบบพร้อมจำหน่ายสลากได้ตามสัญญา

ทว่าสำนักงานสลากยังคงไม่อนุญาตให้ดำเนินการจำหน่ายสลาก หากแต่มีคำสั่งให้ล็อกซเล่ย์ จีเทค ดำเนินการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากเพิ่มเติมอีก ทำให้ ณ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 มีการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากไปแล้วรวมทั้งสิ้น 6,753 เครื่องทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากดังกล่าว ล็อกซเล่ย์ จีเทค ได้ดำเนินการทดสอบระบบจนมีความพร้อม และสำนักงานสลากได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วทุกครั้ง ทว่าก็ยังไม่มีการอนุมัติให้เริ่มจำหน่ายสลาก ซึ่งเท่ากับว่าสำนักงานสลากเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ให้ล็อกซเล่ย์ จีเทค ดำเนินตามสัญญา

ดังนั้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จึงได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 774/2554 เพื่อให้สำนักงานสลากปฏิบัติตามสัญญา และชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทคต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก

เป็นอันเลิกกัน และให้สำนักงานสลากชดใช้เงินให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เป็นเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ ทว่าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดล่าสุด ในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) 

ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาว่าให้สำนักงานสลากชำระงิน 1,654,604,540 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เมษายน 2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นร้อยละ 3 บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน

Loxley
สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค น้อมรับคำพิพากษาของศาล แม้ว่าบริษัทฯ จะมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปก็ตาม

บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่า โครงการระบบเกมสลากเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะเป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก หากมีการนำระบบนี้มาใช้ก็จะทำให้การจำหน่ายสลากของประเทศไทยมีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อคำตัดสินออกมาเป็นเช่นนี้ บริษัทฯ ก็หวังว่าจะได้รับการชดเชยตามคำพิพากษาภายในเร็ววัน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.