Home Tags ช้อปเร็ว ต้องเก็บให้ทัน FIRST COME

Tag: ช้อปเร็ว ต้องเก็บให้ทัน FIRST COME

Future Tech

IBM

ไอบีเอ็ม (IBM) เผย 5 เทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ต้องจับตาปี 2565

0
ไอบีเอ็ม (IBM) เผย 5 เทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่ต้องจับตาปี 2565 หลังโลกก้าวสู่ยุค 5G... ไอบีเอ็ม (IBM) เผย 5 เทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ต้องจับตาปี 2565 สุรฤทธิ์ วูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท...