แคท นำนวัตกรรม CAT Digital Farm หนุนกลุ่มเกษตรกรนาข้าว

แคท นำนวัตกรรม CAT Digital Farm หนุนกลุ่มเกษตรกรนาข้าว ผ่านโครงการ “แคท เพาะพันธุ์ดี” หวังยกระดับวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน…

แคท นำนวัตกรรม CAT Digital Farm หนุนกลุ่มเกษตรกรนาข้าว

ปิยะ รัชตวรคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท ในฐานะผู้จัดการโครงการ แคท เพาะพันธุ์ดี เขตตะวันตก ได้ส่งมอบระบบ แคท Digital Farm ให้กับนายอัครภูมิ  สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 

และ แรม เชียงกา ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรอัจฉริยะ โดยนวัตกรรมระบบ Digital Farm ครบวงจร ประกอบด้วย

1.ระบบ IoT Smart Farm ลดต้นทุนการผลิตโดยแปลงเกษตรอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำ และความชื้นช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน 

2.ระบบ Farm Management ซอฟต์แวร์บริหารจัดการออกแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก และบริหารคลังสินค้า (Inventory) ได้รวดเร็วแม่นยำ เพื่อควบคุมผลผลิตของสมาชิกในช่วงเวลานั้นๆให้ตรงความต้องการของตลาดให้ผลผลิตได้ราคาดี 

3. ระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คือการเชื่อมโยงระบบซอฟท์แวร์บริหารของวิสาหกิจชุมชนเข้ากับตลาดออนไลน์ รวมทั้ง แคท Digital  Farm ยังเชื่อมต่อระบบ QR Trace เพื่อแสดงต้นกำเนิดสินค้า และรับรองว่าเป็นสินค้าปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ มกอช.

ช่วยให้สินค้าของชุมชนได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ตอบสนองผู้บริโภคยุคปัจจุบันได้ตรงความต้องการ และเพิ่มความสามารถแข่งขันในตลาด

CAT

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2562 จากชุมชนเกษตรกรนาข้าวที่รวมตัวกันในปี 2549 เพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคาผลผลิต ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง      โรคแมลงระบาด และปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ในการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรยุคใหม่มีความเข้มแข็ง สามารถใช้องค์ความรู้แก้ปัญหาสร้างอำนาจต่อรองราคาข้าวเปลือกการจัดหาปัจจัยการผลิตมาสนับสนุนสมาชิก ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยการเตือนภัยการระบาดโรคแมลง และพยากรณ์อากาศ   

นอกจากนี้ได้อนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรณรงค์ไม่เผาตอซัง ลดการใช้สารเคมีด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน  นำสิ่งเจือปนจากการสีข้าวไปทำปุ๋ยอินทรีย์ และใช้แกลบดิบทำเชื้อเพลิงโดยแกลบที่เผาแล้วยังนำไปผสมทำปุ๋ยอินทรีย์เป็น Zero Waste    

การสนับสนุนเทคโนโลยีระบบ แคท Digital Farm จะช่วยในการยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การจัดการ การตลาดและกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น โดยนับเป็นอีกหนึ่งการสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการ แคท เพาะพันธุ์ดี

ที่มุ่งนำศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลของ แคท ส่งเสริมเกษตรกรไทยซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรไทย สามารถใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลพัฒนาอาชีพการเกษตรไทยยุคใหม่ต่อยอดสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ

เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ก่อนหน้านี้ โครงการ แคท เพาะพันธุ์ดี ได้พัฒนา แคท Digital Farm โซลูชันต้นแบบเกษตรดิจิทัลครบวงจรเมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา เริ่มใช้งานเป็นแห่งแรกกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก จ.ขอนแก่น

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.