K.E. Group จับมือ true Digital ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

true Digital

เคอี กรุ๊ป (K.E. Group) จับมือ ทรู ดิจิทัล (true Digital) ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ชูแนวคิด Digital Convergence เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ 5G…

highlight

  • เคอี กรุ๊ป ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมี่ยม และผู้บริหารกองทรัสต์ศูนย์การค้าชั้นนำ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันส์ครบวงจรของกลุ่มทรู ยกระดับโครงการศูนย์การค้า และโครงการที่พักอาศัยสู่ สมาร์ทรีเทล และ สมาร์ทซิตี้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง IoT, AI และ Data Analytics ภายใต้แนวคิด Digital Convergence ผสานการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G
  • พัฒนาระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Digital Property Integration System) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์การค้า 11 แห่งของ เคอี กรุ๊ป  ทั้งในด้านระบบความปลอดภัยขั้นสูง  การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่แต่ละศูนย์การค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

K.E. Group จับมือ true Digital ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจในยุคดิจิทัล ต้องการพลังแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัยในการขับเคลื่อน ด้วยโครงข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างประสิทธิผลในการเชื่อมต่อข้อมูล ข่าวสาร ที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง 

รวมทั้งต้องมีกระบวนการการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในโลกดิจิทัลให้แก่ลูกค้า เคอี กรุ๊ป ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมี่ยม และผู้บริหารกองทรัสต์ศูนย์การค้าชั้นนำ จึงได้ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์  นำศูนย์การค้าในเครือ 11 แห่ง  

ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล เป็น สมาร์ทรีเทล  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) และ Data Analytic เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ทรู 5G พร้อมติดตั้งระบบรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System)

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสะดวกสบายและปลอดภัยขั้นสูงสุด อีกทั้งมีการเชื่อมต่อข้อมูลของโครงการต่างๆเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า และการบริหารโครงการในรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ เคอี กรุ๊ป ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สู่ สมาร์ทซิตี้ (Smart City) เพื่อยกระดับการอยู่อาศัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

true Digital

ด้าน เอกราช ปัญจวีณิน  กรรมการผู้จัดการ  ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน  บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า    ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสารและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู พร้อมนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาพัฒนานวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

โดยความร่วมมือกับ เคอี กรุ๊ป ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาเสริมศักยภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า Prop Tech (Property Technology) ยกระดับโครงการศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัยของเคอี กรุ๊ป ให้ก้าวสู่สมาร์ทรีเทล และสมาร์ทซิตี้ เต็มรูปแบบได้อย่างแท้จริง

โดยนอกจากกลุ่มทรูจะติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโครงการต่าง ๆ แล้ว  ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์  ยังพัฒนาระบบรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ

รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ Big Data ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI  ช่วยเสริมสร้างอัจฉริยภาพในการดูแล ควบคุม และบริหารจัดการพื้นที่และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย ตลอดจนสร้างความคุ้มค่าและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวคิดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการที่เคอี กรุ๊ป ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • Property Management นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ โดยมีการควบคุมจากระบบศูนย์กลาง รายงานผลแบบเรียลไทม์ผ่าน Dashboard ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อออกแบบและนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการขายและลดต้นทุนของธุรกิจ
  • New Experience of Consumer สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค โดยการรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งยังสามารถเข้าใจ customer insight เพื่อให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

ทั้งนี้ เคอี กรุ๊ป และ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ประเดิมความร่วมมือ โดยติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจนับจำนวนรถยนต์และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC), เดอะคริสตัล เอกมัย รามอินทรา-ราชพฤกษ์-ชัยพฤกษ์, เดอะซีน, เพลินนารี, อมอรินี,

สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์-รามคำแหง-รังสิต และแอมพาร์คจุฬา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อาทิ Traffic counts ตรวจสอบช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุด และ Heat Map ตรวจสอบความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้บริการในบริเวณต่างๆของศูนย์การค้า

ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในโครงการที่พักอาศัย ได้แก่ โครงการคริสตัล โซลาน่า บ้านเดี่ยวอัลตร้าลักชัวรี่ระดับ 6 ดาว ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน เริ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัย ผ่านระบบ Visitor Management

true Digital

ขณะเดียวกันในส่วนของนิติบุคคล ยังใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมโยง และเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมเป็นรายงานสถิติ นำมาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อวางแผนและจัดสรรทรัพยากร และบุคลากรรองรับการให้บริการต่างๆแก่ลูกบ้านอย่างประสิทธิภาพ รวมไปถึง โครงการอาคารสำนักงาน โครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม

ที่จะติดตั้งระบบ Smart Parking และ Smart Meeting Room รวมถึง Loyalty Program ที่สามารถนำพ้อยท์ไปแลกในการใช้งานต่างๆในอาคารได้ และในอนาคต เคอี กรุ๊ป จะขยายความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะอื่น ๆ อีกหลากหลาย

อาทิ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และ ความสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting)  ซึ่งระบบอัจฉริยะเหล่านี้สามารถผสมผสานเชื่อมโยง จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน ทรู Digital Property Integration System ของ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ได้ทั้งหมด

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.