รพ.ศิริราช ยกระดับด้านบริการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยจากโซลูชั่น Qualtrics

Qualtrics

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ด้วยโซลูชั่นจาก Qualtrics ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันใด และต่อเนื่อง…

รพ.ศิริราช ยกระดับด้านบริการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยจากโซลูชั่น Qualtrics

ควอร์ทริกส์​ (Qualtrics)​ ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการประสบการณ์ (XM) เปิดเผยว่าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้นำโซลูชั่นโควิด-19 หลายโซลูชันจาก ควอร์ทริกส์​ ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรี

เพื่อช่วยปกป้อง และจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย และบุคลากรในโรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาด โรงพยาบาลศิริราช ปิยราชมหาราชการุณย์ เลือกใช้โซลูชั่น ควอร์ทริกส์​ Customer Confidence Pulse และ ควอร์ทริกส์​ Remote+Onsite Work Pulse

Qualtrics

ซึ่งช่วยให้ทางโรงพยาบาลฯ สามารถ รับฟัง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งในส่วนพฤติกรรม ทัศนคติ และความกังวลของคนไข้ และบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมดมากกว่า 3,000 คน รวมถึงข้อมูลความรู้สึกมั่นใจ และความพึงพอใจของกลุ่มคนเหล่านี้ต่อมาตรการการป้องกัน

และอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนไข้ ที่มารับบริการ และบุคลากรที่ทำงาน รู้สึกสบายใจ เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล  ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะถูกส่งตรงในรูปของแดชบอร์ดที่สรุปออกมาได้อย่างเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้บริหารโรงพยาบาลสามารถ ตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการ และขบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อไป

การดำเนินการเชิงรุกในการจัดการประสบการณ์คนไข้ และบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นสิ่งที่สร้างผลดีให้กับโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

Qualtrics

ผลสำรวจจาก ควอร์ทริกส์​ พบว่า ผู้ป่วยมากกว่า 80% รู้สึกพึงพอใจกับมาตรการที่โรงพยาบาล ดำเนินการ ในขณะที่ 75% รู้สึกมั่นใจ และเลือกมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ บุคลากร ของโรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลเรื่องที่พวกเขามีความกังวลมากที่สุดในการรักษาผู้ป่วย

ตัวอย่างเช่น จำนวนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีพอเพียงหรือไม่ บุคลากร 89% เห็นด้วยกับมาตรการ และขบวนการทำงานของโรงพยาบาล ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถให้ตอบสนองผู้ป่วยได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

Qualtrics

เหมา เจน ฟู ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควอร์ทริกส์​ กล่าวว่า ตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ทุกคนต้องประสบ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีความสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ โซลูชั่นจาก ควอร์ทริกส์​ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ด้วยโซลูชันหลากหลายที่มุ่งเน้นด้านโควิด19

ที่เปิดให้ใช้งานฟรี ทางโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่นำข้อมูลเชิงลึก เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย และสร้างผลตอบรับที่ดี เราภูมิใจ และเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และช่วยเป็นแนวทางในการรับมือกับการระบาดของโรคนี้

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.