Home Tags ออเนอร์

Tag: ออเนอร์

Future Tech

Huawei

Huawei เผยเทรนด์ 5G ระดับโลกที่น่าจับตาในงาน Galileo 5G Online Live Tour

0
Huawei เผยเทรนด์ใหญ่ 5G ระดับโลกที่น่าจับตาอย่าง TDD และ FDD ที่จะช่วยทำให้การทำงานแอปฯ ระหว่างองค์กร ง่ายขึ้น ในงาน "Huawei Galileo 5G Online Live Tour"... highlight หัวเว่ย เผยเทรนด์ 5G เปลี่ยนผ่านจากมาตรฐาน TDD มาเป็นการผสมผสานระหว่างหลักปฏิบัติ...