Home Tags JOOX Campus Tour 2020

Tag: JOOX Campus Tour 2020

Future Tech

Accenture พบการใช้ Gen AI อย่างรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน 4 ประเทศ APEC

0
เอคเซนเชอร์ (Accenture) พบการใช้ Gen AI อย่างรับผิดชอบ ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ได้อีก 4.5 ล้านล้านดอลลาร์... Accenture พบการใช้ Gen AI อย่างรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน 4 ประเทศ APEC งานวิจัยชิ้นใหม่ของ เอคเซนเชอร์ (Accenture) พบว่า Generative AI มีศักยภาพผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เพิ่มขึ้นได้อีก...