A-Host จับมือ Oracle เปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เต็มรูปแบบในเมืองไทย

เอ-โฮสต์ (A-Host) จับมือ ออราเคิล (Oracle) เปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เต็มรูปแบบในเมืองไทย พร้อมด้วยบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร…

AHost จับมือ Oracle เปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เต็มรูปแบบในเมืองไทย

เอ-โฮสต์ เปิดตัว ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮส ต์และออราเคิล (A-HOST and Oracle Cloud Customer Center)ในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ โดยศูนย์บริการแห่งนี้เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง ออราเคิล ประเทศไทย และ เอ-โฮสต์

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเมืองไทยที่กำลังต้องการศึกษาและใช้งานบริการคลาวด์มาตรฐานระดับโลกแบบครบวงจร ซึ่งศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิลมีพื้นที่มากกว่า 150 ตารางเมตร ถูกออกแบบให้มีความสวยงามทันสมัยเพื่อให้เอ-โฮสต์สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่

พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ของออราเคิลที่พร้อมให้คำแนะนำ ออกแบบโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

โดยศูนย์แห่งนี้ยังมีห้องฝึกอบรม และเวิร์กช็อป รวมถึงพื้นที่ทำงานแบบ Coworking Space เพื่อใช้ในการพูดคุยค้นหาแนวทางการทำงาน หรือการออกแบบโซลูชั่นได้อย่างสะดวกสบาย

A-Host

บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ-โอสต์ จำกัด กล่าวว่า เราเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของระบบคลาวด์ในตลาดเมืองไทยอย่างมาก โดยเฉพาะภายใต้สภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่บริการคลาวด์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ กำลังต้องการแอปพลิเคชั่นคลาวด์สมัยใหม่หรือโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์

เพื่อถ่ายโอนภาระงานในปัจจุบัน เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ต้องการปรับปรุงเพียงแค่ประสิทธิภาพการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอีกด้วย ซึ่ง เอ-โฮสต์ ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ในการรุกตลาดคลาวด์อย่างเต็มตัว

การเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์ซึ่งดำเนินงานโดยเอ-โฮสต์ในประเทศไทย จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเอ-โอสต์ที่กำลังพยายามถ่ายโอนภาระงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ได้ดียิ่งขึ้น เราขอขอบคุณออราเคิลที่มอบความไว้วางใจแก่เราในฐานะหุ้นส่วน เพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล ตั้งอยู่ที่อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ บริหารและดำเนินงานโดยเอ-โฮสต์ โดยใช้ชื่อย่อว่า BOCA (Best Oracle Cloud by A-HOST)

โดยจะนำเสนอทั้งข้อมูลและบริการแบบครบวงจรให้แก่พันธมิตร และลูกค้าทั่วไปที่ต้องการใช้งานระบบคลาวด์ของออราเคิล (ทั้ง IaaS, PaaS และ SaaS) ซึ่งครอบคลุมโซลูชั่น Smart City และ Smart Enterprise ที่มีทั้งบริการการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

A-Host
Business people browsing the web on a screen

ระบบคลาวด์ที่มั่นคงปลอดภัย (Trusted Cloud) การบริหารทรัพยากรสำหรับวิสาหกิจโดยออราเคิล (Oracle Cloud ERP) ระบบคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยออราเคิล (Oracle Analytics Cloud) และ การรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ และบริการเพื่อการจัดการข้อมูลโดยออราเคิล (Oracle Cloud Security and Managed Services)

“ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์ เอ-โฮสต์ และออราเคิล คือศูนย์บริการแบบครบวงจรที่จะมอบความเชื่อมั่น ประสบการณ์การใช้งานจริง และความเชี่ยวชาญให้แก่พันธมิตรคู่ค้าและลูกค้าทั่วไป ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนมาทำงานในระบบนิเวศของออราเคิลได้อย่างมั่นใจ

โดยเราตั้งเป้ามายครอบคลุมลูกค้าธุรกิจทุกรูปแบบ ให้สามารถมาศึกษา และชมการสาธิตใช้งานโซลูชั่นคลาวด์ได้ด้วยตัวเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเอ-โฮสต์ คอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน”

A-Host

ด้าน ทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบัน มีลูกค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ยกย่องให้ออราเคิลเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ในด้านระบบคลาวด์ เพราะระบบคลาวด์อัตโนมัติของเราได้สร้างมูลค่ารูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ด้านการบริหารทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประสิทธิภาพการทำงาน และเหนือสิ่งอื่นใด เทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิลมีความคุ้มค่ามากกว่า โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการทำงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทำให้ลูกค้าหันมาสนใจเทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิล

มากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นถึงมูลค่าจากการสนับสนุนการทำงานที่พวกเขาจะได้รับ เราขอแสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์ และออราเคิลในครั้งนี้ และจะร่วมมือกันเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบคลาวด์บนมาตรฐานระดับโลก

ประเภทธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียยิ่งสร้างความเหมาะสมต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และฐานข้อมูลอัตโนมัติของออราเคิลเพื่อสร้างความได้เปรียบจากการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมอบประโยชน์หลายประการ อาทิ ต้นทุนที่ลงลง ความมั่นคงปลอดภัยที่มากขึ้น และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ซึ่งประโยชน์เหล่านี้จะส่งผลถึงการเพิ่มกำลังการผลิต และประสิทธิผลในเชิงธุรกิจ ดังจะเห็นได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่เริ่มหันมาใช้ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ฟอร์ท สมาร์ท ในไทย, เซเว่น อีเลฟเว่น ในฟิลิปปินส์ และอีกมากมาย

A-Host

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.