ABeam แนะธุรกิจใช้ “SAP Business Planning” เพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน

ABeam

เอบีม (ABeam) แนะองค์กรธุรกิจใช้ “SAP Integrated Business Planning” ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานวางแผนซัพพลายเชน…

highlight

  • เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เผยว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิ-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการวางแผนซัพพลายเชน จึงไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที ทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายขายในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีก อีกทั้งยังต้องเจอกับความกดดันที่ต้องบริหารจัดการในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างกำไรสูงสุด

ABeam แนะองค์กรธุรกิจใช้ “SAP IBP” เพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน

อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการวางแผนธุรกิจ ส่วนหลัก ๆ ที่ได้รับผลกระทบคือการวางแผนการผลิต และขาย

เนื่องจากรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป โดยหันมาเลือกซื้อสินค้าบนร้านค้าออนไลน์แทนการเดินเข้าร้านค้า อีกทั้งยังเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นกับการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงการกักตุนสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ซึ่งความท้าทายในการจัดการซัพพลายเชน มีหลายปัจจัย อาทิ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาดที่ล่าช้า การขาดความต่อเนื่องในการวางแผนงาน การวางแผนของอุปสงค์และอุปทานที่ยังไม่สมดุล และการขาดเครื่องมือที่ทำให้สามารถดูภาพรวมของข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้การต่อยอดทางธุรกิจอาจล้มเหลวหรือธุรกิจอาจพลาดโอกาสที่จะปรับเปลี่ยน และสร้างรายได้ใหม่เพิ่มเติม

ABeam
อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอบีม ทำงานร่วมกับ SAP ในการนำเสนอโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ด้วยชุดเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับการวางแผนซัพพลายเชน SAP Integrated Business Planning (SAP IBP)

ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ผสานกระบวนการการวางแผนธุรกิจเข้าด้วยกัน ที่สามารถยกระดับธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้นอีกขั้น ในการตอบโจทย์ความต้องการที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการวางแผนธุรกิจแล้ว SAP IBP ยังช่วยให้ทุกแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปรับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานทางธุรกิจได้ทำงานบนระบบเดียวกัน

เพื่อลดการส่งข้อมูล (ไฟล์) ไปมาระหว่างหน่วยงาน รวมถึงสามารถช่วยจัดการงานวางแผนสินค้าใหม่ ที่กำลังนำเข้าสู่ตลาด หรือสินค้าเดิมที่มีแผนจะนำออกจากตลาดได้ SAP IBP เป็นแอปพลิเคชั่นที่ล้ำสมัยเพราะมีการใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยวางแผนที่เหมาะสม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Optimized planning) รวมถึงรองรับการวางแผนในมุมมองของการผลิต การขาย และคลังสินค้า (Production, Sales, and Inventory: PSI)

ABeam

เอบีม จะจัดงานสัมมนาออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง Zoom เพื่อแนะนำ ชุดStarter Pack for SAP Integrated Business Planningหรือ SAP IBP รวมทั้งให้คำปรึกษาทางธุรกิจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564เวลา 14.00-15:00 น.

โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่สถานการณ์ตลาดรวมถึงแนวโน้ม และความท้าทายในการจัดการซัพพลายเชน รายละเอียดของโซลูชั่น SAP IBP และกรณีศึกษาของ เอบีม ที่เคยทำงานให้กับลูกค้า ผู้ที่สนใจด้านซัพพลายเชนในระดับต่าง ๆ ไม่ควรพลาดกับงานสัมมนานี้ฮาระ กล่าว

ในงานสัมมนาออนไลน์ ที่ปรึกษาด้าน SAP ของ เอบีม จะร่วมแบ่งปันให้ข้อมูลเชิงลึกทางอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาของ เอบีม ที่เคยทำงานให้กับลูกค้า ในขณะที่ SAP IBP Solution Advisor จาก SAP Thailand จะอัพเดตสถานการณ์ทางการตลาด และแนวโน้มในการจัดการซัพพลายเชนในปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม (ตารางรายละเอียด วิทยากร และอื่น ๆ) และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://bit.ly/2O8YOgH

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.