ACI Worldwide ขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเติบโต Real-Time Payments

ACI Worldwide

เอซีไอ เวิลด์ไวด์ (ACI Worldwide) ขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเติบโต Real-Time Payments ให้กับ National Interbank and Transaction Management and Exchange (ITMX) ในไทย…

ACI Worldwide เดินหน้าขับเคลื่อน ITMX ให้รองรับการเติบโต RealTime Payments

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (National ITMX) ได้ประกาศความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบประมวลผลการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (Bulk payments) แบบเรียลไทม์ ของ บริษัท ACI เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบทันท่วงที

โดยความสำเร็จครั้งนี้ เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัด ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมต่อระบบแบบครบวงจร ในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ RealTime Payments ทั้งแบบ High Value และ Low Value ของ ACI พร้อมที่จะผลักดันให้ระบบ Bulk Payment เติบโตไปตามมาตรฐาน ISO 20022 และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมศักยภาพการใช้งานระบบ Realtime Payment มากขึ้น

เช่น ระบบชำระเงินแบบ B2B โดยมาตรฐาน ISO 20022 นั้นถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาบริการชำระเงินสำหรับอนาคตและรองรับการเชื่อมต่อกันของระบบการชำระเงินในแต่ละประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเครือข่ายระบบชำระเงินข้ามพรมแดน (Cross-border payment networks)

ACI Worldwide

ITMX ถูกจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่สนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึง ระบบการใช้บัตร ระบบไม่ใช้บัตร

และการทำธุรกรรมระหว่างบัญชีกับบัญชี โดย บริษัท DataOne ร่วมดำเนินการติดตั้งโซลูชั่น Realtime Payment ของ ACI ให้ครอบคลุมการบริการกับธนาคารสมาชิกของ ITMX ทั้ง 33 ธนาคาร ได้สำเร็จ รวมทั้งการเชื่อมประสานการทำงานของมาตรฐานใหม่ ISO 20022 และมาตรฐานเดิมอย่าง ISO 8583

ด้าน วรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยมีปรากฎการณ์ของอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีของระบบ Realtime payment สูงถึง 145% ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับระบบชำระเงินสมัยใหม่จากผู้บริโภค ขั้นต่อไปของการเติบโต

คือระบบเครือข่ายชำระเงินแบบเรียลไทม์ PromptPay และใช้มาตรฐานใหม่ ISO 20022 ซึ่งมาจาก ธุรกิจค้าปลีก และธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ACI ติดตั้งระบบ Bulk Payment ใหม่ ให้ ITMX ในช่วงเวลาที่จำกัด เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่สูง และเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ระบบที่มีความเสถียร ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจำเป็นกับการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารทั้ง 33 แห่ง ให้มีความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่มีความสำคัญยิ่งยวดตามวัตถุประสงค์ ระบบ Bulk payment ของ ITMX ประมวลผลไปแล้วมากกว่า 96 ล้านธุรกรรม (transaction) คิดเป็นมูลค่า 4.3 ล้านล้านบาท ในปี 2563 

คิดเป็นอัตราเติบโตเชิงปริมาณธุรกรรมสูงถึง 60% ต่อปี และเชิงผลรวมมูลค่า 8% ต่อปี ระบบ Bulk payment ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเรื่อง Corporate Payments ทั้งระบบการจ่ายเงินเดือน, เงินปันผล, ดอกเบี้ย, เงินกู้, หลักทรัพย์, พันธบัตรรัฐบาล, การคืนภาษี การชำระสินค้าและบริการ

รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล เช่น กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ, เงินช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจน กองทุนสงเคราะห์โควิด-19

ACI Worldwide

WITMX ได้ปฎิรูประบบชำระเงินจากการใช้กระดาษสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้แบบ Real time ซึ่งถือเป็นโมเดลต้นแบบให้ประเทศอื่น ๆ” 

Leslie Choo รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชีย เอซีไอ เวิลด์ไวด์ กล่าวว่า ประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามที่จะฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid19 ซึ่งระบบ Realtime bulk payment สามารถช่วยรัฐบาลในการเบิกจ่าย และสนับสนุนมาตรการฉุกเฉิน

รวมทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามระบบ Bulk Payment จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ประมวลผล และธนาคารมีการรองรับด้วยโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นในปรับขนาด และประสิทธิภาพสูง

สัดส่วนของการชำระเงินดิจิทัลแบบเรียลไทม์ในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13.3% ในปี 2563 เป็น 30.1% ในปี 2568 โดยแบ่งเป็นการชำระเงินแบบกระดาษคิดเป็น 60.1% ของธุรกรรมทั้งหมด และการชำระเงินแบบเรียลไทม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้กระดาษ

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 3 ใน 10 เป็น 4 ใน 10 หรือมากกว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยได้แรงสนับสนุนจากการใช้งาน Mobile wallet (84% ของประชากรผู้ใหญ่ในปีที่ผ่านมา)

ACI Worldwide

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.