outsystems ชี้!! ปี 2564 คือยุครุ่งเรืองของนวัตกรรม และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

outsystems

เอาท์ซิสเต็มส์ (outsystems) ชี้!! ปี 2564 คือยุครุ่งเรืองของนวัตกรรม และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จากปัจจัยการเปิดรับนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ…

outsystems ชี้!! ปี 2564 คือยุครุ่งเรืองขอนวัตกรรม และงนักพัฒนาซอฟต์แวร์

outsystems
เอกรัฐ งานดี ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม เอาท์ซิสเต็มส์

เอกรัฐ งานดี ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม เอาท์ซิสเต็มส์ กล่าวว่า สำหรับองค์กรธุรกิจหลายล้านแห่งทั่วโลก การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโต ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับขยายขนาดขององค์กร วิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หลาย ๆ บริษัทต้องคิดทบทวนเพื่อมองหาหนทาง

ที่จะดำเนินธุรกิจ และอยู่รอดให้ได้ในโลกวิถีใหม่ ในขณะที่องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก็จะต้องเลิกกิจการไปในท้ายที่สุด แต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเต็มไปด้วยปัญหา และความยากลำบาก เรากลับพบว่ามีความสำเร็จมากมายเกิดขึ้นในขณะที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้าย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งนักพัฒนาได้กลายเป็นฮีโร่ในการสร้างสรรค์โซลูชั่นนวัตกรรมต่าง ๆ และนำแนวการพัฒนาโลกดิจิทัลไปพร้อม ๆ กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดย่อมจะสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็ว

และเมื่อการแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งผู้นำตลาดเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในช่วงปี 2564 บริษัทต่าง ๆ ก็จะเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันในโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ซึ่งผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประสบการณ์ตระหนักดีว่า ในการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในช่วงที่สถานการณ์ของเกมเปลี่ยนไป

คุณจำเป็นที่จะต้องเขียนกฎกติกาขึ้นใหม่ “วิถีปฏิบัติแบบเดิม ๆ” ได้กลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้หรือวิธีคิด ตอนนี้เราต้องเลิกคิดที่จะหวนกลับไปสู่รูปแบบเดิม ๆ ที่เคยมีมา และเริ่มต้นเผชิญหน้ากับอนาคต

โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 เพื่อให้องค์กรของคุณเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้า

ข้อมูลคาดการณ์อุตสาหกรรมในปี 2564

outsystems

จะมีแพลตฟอร์มประเภทใหม่เกิดขึ้น เพราะบริษัทต่าง ๆ เผชิญขีดจำกัดของแพลตฟอร์ม Nocode และ Lowcode ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

ขณะที่บริษัทต่าง ๆ ใช้งานเครื่องมือแบบ Nocode และ Lowcode เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาแอปท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนในช่วงปี 2563 แต่อีกไม่นาน บริษัทเหล่านี้ก็จะตระหนักถึงข้อจำกัดของแพลตฟอร์มดังกล่าว และจะเริ่มมองหาแพลตฟอร์มที่ก้าวล้ำมากกว่า

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ทีมงานฝ่ายพัฒนาสำหรับการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆแพลตฟอร์ม Nocode และ Lowcode รองรับการสร้างแอปพลิเคชั่นทั่วไปที่มีความสามารถในการทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เมื่อองค์กรต้องการสร้างแอปที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจหรือแอปใหม่

ที่อยู่นอกขอบเขตของเครื่องมือดังกล่าว ท้ายที่สุดแล้วแพลตฟอร์มนี้ก็จะไปถึงทางตันและกลายเป็นเครื่องมือที่ล้าสมัย  หลาย ๆ บริษัทจะเริ่มทิ้งแพลตฟอร์มระดับเบื้องต้นดังกล่าวซึ่งถูกใช้ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า แล้วหันไปใช้ Modern Application Platforms ที่มีความสามารถสูงกว่ามาก

เพราะสามารถรองรับการสร้างแอปพลิเคชั่นทุกประเภท โดยนอกจากจะสร้างได้เร็วแล้ว ยังสามารถปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ปลอดภัย และช่วยสร้างความแตกต่าง และข้อได้เปรียบที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

outsystems

แนวคิดของนักพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยจะมุ่งเน้นสิ่งที่จะสร้าง มากกว่าวิธีการสร้าง

โดยทั่วไปแล้ว นักพัฒนามักจะทุ่มเทความสนใจให้กับวิธีการสร้างซอฟต์แวร์ และความถนัดกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม และ สแต็ก (Stack)  แต่ความคุ้นเคยที่ว่านี้จะค่อย ๆ ลดน้อยถอยลงไป เพราะปัญหาที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ไขจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

อีกทั้งจะมีโครงการพัฒนามากมายที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายธุรกิจ และฝ่ายไอที ดังนั้นนักพัฒนาจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อมุ่งเน้นการส่งมอบโซลูชั่นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน (mission-critical solutions) โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่ใช้ในการสร้างโซลูชั่นนั้น ๆ 

นักพัฒนาจะเปิดกว้างมากขึ้น และยอมรับแนวทางใหม่ ๆ เช่น การปรับใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ลดข้อผิดพลาด และลดการพึ่งพาฝ่ายเทคนิค  นักพัฒนาจะละทิ้งแนวคิดแบบเก่า และยอมรับทางเลือกใหม่ ๆ เพราะตระหนักว่าผลลัพธ์ที่ได้คือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุด

outsystems

AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับนักพัฒนาทุกกลุ่ม

บทบาทของ AI ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในอนาคตเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างมาก โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับศักยภาพของ AI แต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ AI สามารถสร้างสรรค์โอกาส และความเป็นไปได้มากมายเกินกว่าขีดจำกัด

และในปีนี้ การพัฒนาแอปโดยอาศัย AI จะยกระดับมาตรฐานของการพัฒนา ด้วยรูปแบบการใช้งานที่แปลกใหม่ และมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น AI สามารถใช้งานได้ทั้งสำหรับนักพัฒนามืออาชีพและมือสมัครเล่น ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว และความแม่นยำในการสร้างแอปพลิเคชั่น

และจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม มากกว่าที่จะเป็นอุปสรรค ปัจจุบันโลกของเราซึ่งอยู่ในช่วงจุดสูงสุดของการพัฒนาระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ที่เสริมสร้างกระบวนการทำงาน กำลังก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

outsystems

และในไม่ช้า AI จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักพัฒนาขยายขอบเขตการทำงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเหนือชั้น องค์กรธุรกิจหลายแห่งได้เริ่มปรับสู่ความเป็นดิจิทัลก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา เราได้ประจักษ์ว่าการแพร่ระบาดสร้างแรงกระเพื่อม

ที่เร่งการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการสร้างนวัตกรรม และคว้าตำแหน่งผู้นำท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น คู่แข่งที่สามารถฟันฝ่ามรสุม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจจะกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัว

ดังนั้นเพื่อให้มีชัยเหนือคู่แข่ง เราจำเป็นที่จะต้องมีความกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ฉีกกฎเดิม ๆ และปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นี้

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.