Advice ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกมอบชุดถังขยะให้โรงเรียนทั่วประเทศ

แอดไวซ์ (Advice) ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมความรับผิดชอบ และปลูกฝังการแยกขยะ มอบชุดถังขยะให้แก่โรงเรียนใน 70จังหวัดทั่วประเทศ…

Advice ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกมอบชุดถังขยะให้โรงเรียนทั่วประเทศ

จักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยที่มากถึงปีละกว่า 27.8 ล้านตันต่อปีหรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 62) 

แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าเราสามารถช่วยลดปริมาณขยะบางส่วนได้ด้วยการคัดแยกขยะ โดยการคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นั้นจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องฝังหรือทำลายลงได้ ซึ่งแอดไวซ์ในฐานะองค์กรธุรกิจมีความตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องนี้

Advice

จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังพฤติกรรมการแยกขยะให้แก่คนรุ่นใหม่ มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธีเพื่อที่ขยะเหล่านั้นจะกลับไปสร้างประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยทางแอดไวซ์ จัดเตรียมชุดถังขยะในการแยกขยะเปียก, ขยะแห้ง,ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย

เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนใน 70 จังหวัด อาทิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนจักรคำคณาทร, โรงเรียนพิริยาลัยแพร่, พะเยาวิทยาคม, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี, วิทยาลัยเทคนิคเลย, โรงเรียนผดุงนารี, โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา เป็นต้น ทั้งนี้เราได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม และขณะนี้ได้มอบให้ครบตามเป้าหมายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงที่ผ่านมาแอดไวซ์ได้ให้ความสำคัญในการลดการสร้างขยะจากพลาสติก โดยเริ่มต้นจากการลดใช้วัสดุกันกระแทกจากพลาสติกเปลี่ยนมาใช้กล่องกระดาษรีไซเคิลในการแพ็คสินค้าส่งให้ลูกค้า เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานและเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม

โดยใช้วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง และในปีนี้แอดไวซ์ยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน เพราะ แอดไวซ์เชื่อว่าธุรกิจจะดีได้สังคม และชุมชนต้องพัฒนาไปด้วยกัน 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.