AIS จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเดินหน้าผลักดัน SMEs และ Startups ไทย

AIS

เอไอเอส (AIS) จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเดินหน้าผลักดัน SMEs และ Startups ไทย เติบโต แข็งแกร่ง หนุนเตรียมความพร้อมผ่าน LiVE Platform ก่อนเข้าสู่ LiVE Exchange ต้นปี 65…

AIS จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเดินหน้าผลักดัน SMEs และ Startups ไทย

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่อยู่ในความผันผวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น การแพร่ระบาดของ COVID19 หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว ทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวของผู้ประกอบการ และเกิดขึ้นของบริษัทพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะ SMEs และ Startup 

ที่สามารถใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา และตอบโจทย์ทั้งทางธุรกิจและการใช้ชีวิตในโลกของ New Normal อย่างมากมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการเติบโตตลอดจนการขยายตัวของผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเตรียมเปิด LiVE Exchange ให้เป็นแหล่งระดมทุน

ของ SMEs และ Startup นอกจากนี้ยังพัฒนา Platform ที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยผ่านความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่แข็งแกร่ง ดังเช่น เอไอเอส ซึ่งร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สนับสนุน และส่งเสริมความพร้อมให้แก่ SMEs และ Startup ส่งมอบองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน LiVE Platform 

AIS

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะ Digital Life Service Provider นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งของทุกอุตสาหกรรม และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของทุกภาคส่วนแล้ว 

เรายังเชื่อมั่นในเรื่องของ Digital Partnership ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เอไอเอส จึงเป็น Telecom Operator รายแรกของไทยที่มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุน สร้างเวทีให้แก่ Startups จนถึงวันนี้ เป็นบทพิสูจน์แล้วในระดับหนึ่งว่า

ไอเดียจาก Startups เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญของการสร้างนวัตกรรมรูปแบบบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างชัดเจน

AIS
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส

“จุดยืนในการทำงานกับ Startups มาโดยตลอดคือ การร่วมกันทำงานภายใต้พลังจากคู่คิด (Digital Partnership) ที่จะอยู่เคียงข้าง สนับสนุนไม่ให้ SMEs และ Startup ต้องทำงานเพียงลำพัง หากแต่ใช้ศักยภาพทั้งจากภายใน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม องค์ความรู้ ทั้งของ เอไอเอส และในกลุ่ม Singtel  

รวมถึงการเชื่อมต่อกับกลุ่มพันธมิตรภายนอก และกลุ่มนักลงทุน เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมขีดความสามารถรอบด้านของกลุ่ม Startups อย่างรอบด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการเข้าไปทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ LiVE Platform ในส่วนของ Scaling Up Platform ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนของ SMEs และ Startup ด้วยการจัดให้มีหลักสูตรการอบรมเชิงลึก การจัดให้มีระบบงานที่สำคัญ

การจัดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจ และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่ง เอไอเอส ได้ระดมทีมผู้บริหารมาร่วมกันส่งมอบองค์ความรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ SMEs และ Startup สร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดทุน”

AIS
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุนของผู้ประกอบการทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs และ Startup ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยได้พัฒนา LiVE Platform ขึ้นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และยกระดับศักยภาพ SMEs และ Startup ไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านความร่วมมือกับองค์ก รและหน่วยงานพันธมิตร

โดย เอไอเอส จะเข้ามาเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมมอบองค์ความรู้ใน LiVE Platform เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ ซึ่ง เอไอเอส นับเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยปลดล็อค และขยายโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา LiVE Exchange ซึ่งเป็นตลาดรองสำหรับ SMEs และ Startup โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1 ปี 2565″

สำหรับความร่วมมือกับ เอไอเอส ใน LiVE Platform ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

  • การพัฒนาสื่อเรียนรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในองค์ความรู้ที่เหมาะกับการแข่งขันทางธุรกิจ อาทิ โอกาสของธุรกิจในยุค 5G , ความสำคัญของภัยไซเบอร์, Cloud , การสร้าง Brand / การพัฒนาสินค้าและบริการในยุค Digital, Leadership ในโลกยุค Digital, การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
  • การสร้างโอกาสในการเติบโตของผู้ประกอบการผ่านการเจรจาธุรกิจ ที่จะมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ หรือ Business Matching พร้อมความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่สำคัญ หรือ Enterprise system ตลอดปี 2565 โดยผู้ประกอบการ SMs และ Startups สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ใน LiVE Platform ได้แล้วทาง https://www.live-platforms.com/

“เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมความแข็งแกร่งของ SMEs และ Startups ให้สามารถใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ และพร้อมเป็นอีกหนึ่งเรือธงนำพาประเทศฝ่าวิกฤต รับมือกับความท้าทายที่เราต่างเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุด” สมชัย กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.