Alcatel-Lucent Enterprise เสริมทัพระบบติดตามผู้สัมผัส Contact Tracing

Alcatel-Lucent Enterprise

อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (Alcatel-Lucent Enterprise) เสริมทัพระบบติดตามผู้สัมผัส Contact Tracing เพิ่มประสิทธิภาพให้โซลูชันระบุพิกัดภายในอาคาร…

AlcatelLucent Enterprise เสริมทัพระบบติดตามผู้สัมผัส Contact Tracing

อัลคาเทลลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทผู้นำด้านระบบสื่อสาร และเครือข่ายครบวงจรตามความต้องการเฉพาะด้านในแต่ละอุตสาหกรรม ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ Contact Tracing ภายใต้โซลูชั่นระบบเครือข่ายไร้สาย และติดตามพิกัด OmniAccess® Stella Asset Tracking

เพิ่มประสิทธิภาพในการระบุ และติดตามพิกัดภายในอาคาร (indoor location) ได้อย่างแม่นยำในการติดตามบุคคลและผู้สัมผัสใกล้ชิด

วิกฤตการทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่องค์กรจะต้องมีกรรมวิธีในการติดตามบุคคล และผู้สัมผัสใกล้ชิดเชิงรุกเมื่ออยู่ในพื้นที่องค์กรทั้งพนักงานภายในหรือบุคคลภายนอก เพื่อลดความเสี่ยง และการแพร่กระจายของโรคติดต่อ แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับสูง

ระบบการติดตามผู้สัมผัสแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกได้ทั้งในแง่ของจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังหรือติดตาม และการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการกำหนดนโยบายควบคุมความหนาแน่น พร้อมทั้งการมองเห็นซึ่งรองรับการเฝ้าระวังความหนาแน่นของบุคคลในพื้นที่ที่เปราะบาง โดยระบบการติดตามผู้สัมผัสนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถ

  • กำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการเฝ้าระวัง
  • ระบุจำนวนของบุคคลในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
  • แจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฏเกณฑ์เฉพาะพิเศษ (ยกตัวอย่าง การเคลื่อนที่ของผู้คนที่มากเกินกว่ากำหนด หรือจำนวนคนที่เข้าสู่พื้นที่สูงกว่าปริมาณที่กำหนด
  • ใช้ระบบการวิเคราะห์ (Analytics) ในการตรวจสอบพื้นที่ (location) รวมทั้งการสัมผัสที่เกิดขึ้นต่อเนื่องย้อนหลัง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไขรายงานที่แสดงพื้นที่ และการสัมผัส โดยสามารถไฮไลท์หรือมุ่งไปที่ช่วงเวลา (duration)  หรือระยะห่าง (distance) ได้ในทันที

โซลูชัน Contact Tracing ของ อัลคาเทลลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ ช่วยให้องค์กร และภาคธุรกิจเปิดประตูสู่โอกาส และมุ่งความสนใจให้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทไปในคราวเดียวกัน

Alcatel-Lucent Enterprise

โลรองต์ บูชูชาร์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า ระบบติดตามผู้สัมผัสได้กลายมาเป็นฟีเจอร์สำคัญสำหรับลูกค้าของอัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจเฮลธ์แคร์ล และโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจรีเทล และโรงแรม

การเสริมฟังก์ชันประสิทธิภาพสูงที่รองรับปริมาณข้อมูลมหาศาลเข้ากับโซลูชัน OmniAccess Stellar Asset Tracking ของเราคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำตามข้อเรียกร้องที่เปลี่ยนแปลงไปจากการผลักดันการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ในพื้นที่สาธารณะได้

นับตั้งแต่เปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี 2563 เป็นต้นมา OmniAccess Stellar Asset Tracking solution ถือเป็นโซลูชันการติดตามที่มีประสิทธิภาพในการติดตามทรัพย์สินสำคัญและบุคคลผ่านการใช้ Bluetooth Low Energy (BLE) เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการระบุพิกัดภายในอาคารที่คุ้มค่า

โดยที่ระบบยังให้ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลตำแหน่งอัจฉริยะผ่านข้อมูล และการวิเคราะห์ตำแหน่งอย่างแม่นยำทั้งในอดีต และแบบเรียลไทม์อันเป็นประโยชน์อีกด้วย

โซลูชั่นดังกล่าวใช้ OmniAccess Stellar AP1201BG gateway เข้ามาเสริมประสิทธิภาพด้านการติดตามให้กับสายผลิตภัณฑ์ OmniAccess Stellar WLAN โดยที่ OmniAccess Stellar AP1201BG สามารถทำงานทั้งในลักษณะการเป็น BLE Gateway 

เพื่อการติดตามสินทรัพย์ และในลักษณะ BLE Beacon สำหรับการบริการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location-Based Services) ในเวลาเดียวกัน

Alcatel-Lucent Enterprise

นอกจากนี้ ยังให้การเชื่อมต่อระบบคลาวด์บนโครงสร้างพื้นฐาน WiFi หรือ LAN ที่มีอยู่เดิม อีกทั้งช่วยขจัดความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน BLE แยกต่างหากเพื่อการติดตามสินทรัพย์หรือเพื่อบริการการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

OmniAccess Stellar Asset Tracking ช่วยระบุตำแหน่งสินทรัพย์ และติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลแบบเรียลไทม์ได้จากอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องมือการจัดการบนเว็บ ระบบสามารถติดตามได้มากกว่าตำแหน่งที่ตั้งของสินทรัพย์โดยสามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานตลอดจนพิกัดได้อีกด้วย”

สตีเฟน โรบินโน รองประธานฝ่ายบริหารแผนกธุรกิจระบบเครือข่าย ของ ALE กล่าวว่า โซลูชั่นเสริมเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับชุดฮาร์ดแวร์ระบบแบบเบ็ดเสร็จของ ALE ไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย WiFi 6 ที่มาพร้อมกับการกระจายสัญญาณ BLE

และรวมถึงอุปกรณ์ระดับโครงสร้างพื้นฐาน จุดนี้ทำให้ OmniAccess Stellar ถือเป็นโซลูชั่นด้านการติดตามสินทรัพย์ขององค์กร ที่ง่ายต่อการติดตั้งนำไปใช้ และมีคุณสมบัติพิเศษในการทำงานให้กับระบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มีอุปกรณ์และบุคคลกรที่เข้าใช้ระบบเครือข่ายจำนวนมาก

“การเพิ่มความสามารถในการติดตามบุคคล และอุปกรณ์แบบเรียลไทม์เข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ OmniAccess Stellar ถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการเสริมคุณสมบัติ และความสามารถใหม่ ๆ เข้ามาสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถสูงของ ALE กับตลาดประเทศไทยอย่างมาก” 

Alcatel-Lucent Enterprise
สมยศ อุดมนิโลบล Country Business Leader ประจำประเทศไทย อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์

สมยศ อุดมนิโลบล Country Business Leader ประจำประเทศไทย อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวเสริมว่า ด้วยสถานการณ์ COVID19 แม้วันนี้จะมีการเริ่มกลับเข้าทำงานในสำนักงานกันบ้างแล้ว แต่ในแง่ของการควบคุมจำนวนคนในแต่ละพื้นที่ก็ยังดูเป็นเหมือนเรื่องยาก

เพราะที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจไม่สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ว่าขณะนั้นมีบุคคลหรืออุปกรณ์เข้าไปรวมในพื้นที่นั้นๆ แค่ไหน การนำเอาโซลูชั่นนี้เข้าจัดการนอกจากจะบังคับใช้นโยบายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วยังสามารถนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตได้

ซึ่งรวมถึงในบางธุรกิจสามารถนำเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์เพื่อประเมินในการใช้งานพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตได้อีกด้วย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.