CAT จัดการแข่งขัน Virtual Reality Contest ภายใต้แนวคิด Now Normal City

CAT

แคท (CAT) จัดการแข่งขัน Virtual Reality Contest ภายใต้แนวคิด Now Normal City เมืองแห่งวิถีใหม่ ในงาน CAT Network Showcase 2020…

CAT จัดการแข่งขัน Virtual Reality Contest ภายใต้แนวคิด Now Normal City

กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หรือ แคท กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่าง AR/VR ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

นำไปสู่การหยุดชะงักของภาคธุรกิจทางด้านบันเทิง กีฬา และการจัดงานอีเวนต์ พฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคจึงเปลี่ยนจากการเข้าชมในสถานที่จัดงาน มารับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์แทน เนื่องจากเทคโนโลยีเสมือนจริงเหล่านี้ สามารถนำเสนอมุมมองการรับชมแบบ 360 องศา พร้อมทั้งรองรับระบบเสียงรอบทิศทาง

CAT
กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หรือ แคท

จึงทำให้ผู้ชมได้รับอรรถรสในการรับชมใกล้เคียงกับบรรยากาศการรับชมในสถานที่จริง และได้ประสบการณ์ในมุมมองที่หลากหลายมิติกว่าการเข้าชมจากสถานที่จริงอีกด้วย แต่การจะสร้างสรรค์เทคโนโลยี AR/VR ขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เหล่าครีเอเตอร์จำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการสร้างงานเสมือนจริงเหล่านี้

และต้องมีแพลตฟอร์มที่จะเข้ามารองรับการสร้างสรรค์ผลงาน แคท จึงอยากใช้เวทีนี้ในการจัดกิจกรรมแข่งขัน Virtual Reality Contest และเป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อผลักดันผลงานของครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ๆ รวมถึงการสนับสนุนของทั้งภาครัฐ และเอกชนในการนำผลงานครีเอทีฟเสมือนจริงเหล่านี้ มาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

CAT

การแข่งขัน Virtual Reality Contest ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท 360 VR ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ เพื่อแสดงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมที่สร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์กับชีวิตในสถานการณ์โควิด-19 และประเภท Mobile AR/VR 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันสร้างสรรค์เกมดิจิทัลแบบโต้ตอบ (interactive digital games) การจำลองในระบบสามมิติ (3D simulation) การผสมผสานเทคโนโลยี 2D3D ร่วมกับเทคโนโลยี VR โดยไม่จำกัดด้านเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์

CAT

โดยมีคณะกรรมการจากวงการครีเอทีฟและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกียรติร่วมตัดสินผลงาน ได้แก่ อาจารย์ธีมา หมึกทอง เลขานุการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม และเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาค และเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

กวินนันทน์  ภัทร์ชนันท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ ดร.พัชรินี  เทียนตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
CAT

สำหรับผลการแข่งขันประเภท 360 VR รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม โครงการ Chula 5G จากผลงาน VR เพื่อรักษาผู้ป่วยอาการสมองเสื่อม โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ ทีม TukTuK Thailand Raindy Day in Bangkok 

จากผลงานการนำเสนอภาพบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร แบบ 360 องศา ผ่านมุมมองบนรถตุ๊กตุ๊ก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ ทีม งดการสมรส จากผลงานการพาชมทำงานเบื้องหลังก่อนการแสดงละครเวทีเรื่อง งดการสมรส อย่างสมจริง

CAT

ด้วยเทคโนโลยีแบบ 360 VR โดยภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการแข่งขันประเภท MOBILE AR/VR รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม My Décor จากผลงานการพัฒนาโซลูชันของเทคโลยี AR ในงานตกแต่งภายใน

โดยบริษัท ดิจิโทโปลิส จำกัด, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม VR SIM. TrainingVirtual Reality Simulation Training Platform จากผลงานการ Simulation เพื่อใช้ในการ Training โดยบริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

CAT

ได้แก่ ทีม Smart Battery Swapping Station for Electric Vehicle จากผลงานการ Simulation เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่ขนาดใหญ่ แบบ 3 มิติ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการสร้างสรรค์ผลงาน AR/VR ของคนไทยในการแข่งขัน Virtual Reality Contest ได้ที่ www.catcns2020.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.