Future Tech

NetApp

NetApp เผย Data Fabric พลังขับเคลื่อนอนาคตของ Hybrid Multicloud

0
เน็ตแอพ (NetApp) เผย Data Fabric พลังขับเคลื่อนที่สามารถช่วยคุณสร้างโครงสร้างข้อมูลตามความต้องการเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมอนาคตของ Hybrid Multicloud... NetApp เผย Data Fabric พลังขับเคลื่อนอนาคตของ Hybrid Multicloud เชื่อว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีภาคอุตสาหกรรมไหนที่เผชิญความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมืองมากเท่าผู้ให้บริการด้านการเงิน และธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป และยังเพิ่มความซับซ้อนทางเทคโนโลยีที่ทุกบริษัทต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2550-2551 ส่งผลให้เงื่อนไขทางการตลาดและการกำกับดูแลสำหรับธุรกิจธนาคารและประกันภัยเข้มงวดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กับผู้ให้บริการหน้าใหม่ สร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ให้บริการที่มีอยู่เดิม และสิ่งที่เกิดขึ้นคูู่ขนานกันคือยุคแห่งการปรับโครงสร้าง ลดทอน และการปรับองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามความคาดหวังของลูกค้...