Cisco เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ช่วย SMEs ฟื้นธุรกิจหลังโควิด-19

0
208

ซิสโก้ (Cisco) เปิดโครงการสินเชื่อ 3 ปี ดอกเบี้ย 0% ช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) พลิกฟื้นธุรกิจหลัง โควิด-19 (COVID-19) และผ่อนจ่ายรายเดือนได้…

highlight

  • สินเชื่อ 3 ปีสำหรับเอสเอ็มอีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการให้บริการต่าง ๆ
  • ดอกเบี้ย 0% โดยไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ และผ่อนจ่ายรายเดือนคงที่สำหรับยอดจัดซื้อตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ (หรือประมาณ 620,000-9,300,000 บาท)

Cisco เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ช่วย SMEs ฟื้นธุรกิจหลัง COVID19

ซิสโก้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอี ด้วยการเปิดตัวโครงการสินเชื่อใหม่ล่าสุด โดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของซิสโก้จะได้รับสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ย 0% ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ บวกกับยอดผ่อนชำระรายเดือนคงที่นาน 3 ปี  สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และการให้บริการต่างๆ

โครงการสินเชื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในภูมิภาคนี้ ซึ่งส่งผลให้ระบบซัพพลายเชนหยุดชะงักและกิจกรรมทางธุรกิจลดน้อยลง โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจเอสเอ็มอีมักจะมีเงินทุนน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และผลจากสถานการณ์ดังกล่าว

ทำให้เอสเอ็มอีจำนวนมากมียอดขายและรายได้ลดลงจนเกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจสำคัญ ๆ เช่น ค้าปลีก ก่อสร้าง โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโดยมากแล้วมักจะมีต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้างสูง

อย่างที่ทราบกันดีว่า เอสเอ็มอี มีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจการค้าของไทย โดยมีแรงงาน 85.5% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทย รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 43% ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงเร่งแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี

เช่น เลื่อนกำหนดการชำระหนี้ รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) ที่ยืดหยุ่นเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เอสเอ็มอีขณะที่รัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม ข้อจำกัดต่าง ๆ และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจเอสเอ็มอีก็พยายามมองหาหนทางที่จะปรับใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจให้เติบโต และช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยรวมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  โครงการสินเชื่อของซิสโก้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เอสเอ็มอีที่ต้องการจัดซื้อเครื่องมือและโซลูชั่นที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

Cisco
วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนมุมมอง เปิดรับแนวคิดในการปรับใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

และรีบเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต โครงการสินเชื่อนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีในการดำเนินการดังกล่าว

โลกของเรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และซิสโก้มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทย การให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอีมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการจ้างงานในไทย ถ้าหากภาคธุรกิจเอสเอ็มอีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายอัตราการจ้างงานและผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นจากซิสโก้ ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณมากจนเกินไป

โดยลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าซื้อ 3 ปี โดยผ่อนชำระค่างวด 36 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากซิสโก้มูลค่า 20,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 620,000-9,300,000 บาท) และลูกค้าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ทั้งหมดหลังสัญญาสิ้นสุด

Cisco

ด้าน ราซ โมฮัมหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียนของซิสโก้ กล่าวว่า โครงการสินเชื่อนี้จะช่วยให้ เอสเอ็มอี สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดซื้อเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

โดยผ่อนชำระค่างวดในจำนวนเงินคงที่อย่างสม่ำเสมอด้วยดอกเบี้ย 0% นอกจากนี้ ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์จึงสามารถเก็บเงินทุนไว้ใช้สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจมากกว่า ธุรกิจเอสเอ็มอี คือ กระดูกสันหลัง ของระบบเศรษฐกิจในอาเซียน

โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 85% ของธุรกิจทั้งหมด และมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานภาคเอกชนในภูมิภาคอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจนี้กำลังประสบปัญหา และความท้าทายครั้งสำคัญที่สุดในการดำเนินงาน และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและพลิกฟื้นธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี

ซิสโก้ในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของการนำเสนอโซลูชั่น ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ลูกค้า

สินเชื่อรูปแบบใหม่นี้นำเสนอผ่านทาง ซิสโก้ Capital ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการเงินของซิสโก้กับลูกค้า และพาร์ทเนอร์สำหรับการจัดซื้อโซลูชั่นของซิสโก้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อดังกล่าว สามารถคลิกไปที่ www.cisco.com/c/en_my/buy/payment-solutions/solutions/small-business 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.