DataOne Asia เสริมระบบ Bulk payments ให้รองรับมาตรฐาน ISO 20022

DataOne Asia

ดาต้าวัน เอเซีย (DataOne Asia) เสริมระบบ Bulk payments ให้รองรับมาตรฐาน ISO 20022 ตามกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย…

DataOne Asia เสริมระบบ Bulk payments ให้รองรับมาตรฐาน ISO 20022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (National ITMX) ได้ประกาศความสำเร็จในโครงการยกระดับประสิทธิภาพของระบบประมวลผลการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (Bulk payments) ตามมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และสามารถเปิดให้บริการต่อ ธนาคารสมาชิก ทั้ง 33 ธนาคารได้อย่างราบรื่น

โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่สนับสนุนการพัฒนา และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทั้ง ระบบการใช้บัตร ระบบไม่ใช้บัตร และการทำธุรกรรมตรงระหว่างบัญชีกับบัญชี บริษัท ดาต้าวัน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด

DataOne Asia

ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา และวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ได้ดำเนินการติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุง ระบบ Bulk payments ใหม่ ให้ครอบคลุมตามความต้องการของ ธนาคารสมาชิกของ ITMX ทั้ง 33 ธนาคาร ได้สำเร็จ โดยระบบ Bulk payment ของ ITMX มีการประมวลผลไปแล้วมากกว่า 96 ล้านธุรกรรม (transaction)

คิดเป็นมูลค่า 4.3 ล้านล้านบาท ในปี2563 คิดเป็นอัตราเติบโตเชิงปริมาณธุรกรรมสูงถึง 60% ต่อปี และเชิงผลรวมมูลค่า 8% ต่อปี โดยระบบ Bulk payment ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบการจ่ายเงินขององค์กร (Corporate Payments) ทั้งระบบการจ่ายเงินเดือน, เงินปันผล,  ดอกเบี้ย, เงินกู้, หลักทรัพย์,

พันธบัตรรัฐบาล, การชำระสินค้า และบริการ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล เช่น กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ, เงินช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจน กองทุนสงเคราะห์โควิด -19

นอกจากนี้ระบบ Corporate Payments ยังรวมถึงข้อมูลภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อธุรกิจอื่นๆ เช่น การชำระเงินแบบรอการตัดบัญชี (Deferred Payment), ระบบเอสโครว์ (Escrow Facility) รวมถึง Digital Check & New ICAS

เพื่อช่วยให้ธนาคารสมาชิกสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น ความสำเร็จของ ระบบ Bulk payment ISO 20022 ช่วยให้ธนาคารเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงินข้ามธนาคารได้สะดวกกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถ ลดงานเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการตรวจสอบ ถูกต้องแม่นยำ และที่สำคัญที่สุดคือ มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล

DataOne Asia

วรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด กล่าวว่า ระบบ Bulk Payment ใหม่ ที่พิ่งเปิดให้บริการต่อ ธนาคารสมาชิกของ National ITMX ทั้ง 33 แห่ง ได้อย่างราบรื่น ซึ่ง ดาต้าวัน ถือหนึ่งในกำลังสำคัญในความสำเร็จนี้ ได้ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่าง

ทั้งกำลังคน กำลังความคิด และการสนับสนุนอย่างดียิ่ง ของผู้บริหาร ในการดำเนินการติดตั้ง แก้ไขปัญหา และปรับปรุง ระบบ Bulk Payment ใหม่ ให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้าน อดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าวัน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ระบบ Bulk Payment ใหม่ เป็นหนึ่งในระบบ Payment หลักของประเทศ ในการให้บริการต่อ ธนาคารสมาชิก และลูกค้าของธนาคารสมาชิก

ด้วยระบบนี้ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์ Covid19 การเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฝ่าฝืนไม่ได้ อยู่มากมาย การจะพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญระบบจากต่างประเทศ ให้เดินทางเข้าประเทศมาแก้ไขปัญหาระบบหลักในประเทศ

อาจจะส่งผลเสียต่อการให้บริการลูกค้า และความเดือดร้อนของลูกค้าในประเทศเป็นวงกว้าง ดาต้าวัน จึงลงทุนอย่างไม่จำกัดในนโยบายการสร้าง และการส่งเสริมบุคลากร ทั้งของ ดาต้าวัน และ ITMX ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบ Bulk Payment

โดยถ่ายทอดด้วย ทั้งวิธี eLearning, Classroom Training และ On the Job Training จนบุคลากรในประเทศ สามารถดูแล แก้ไข ปรับปรุง ระบบได้เอง และพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ให้น้อยที่สุด

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.