DataOne Asia โชว์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments

DataOne Asia

ดาต้าวัน เอเชีย (DataOne Asia) โชว์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments จัดอบรม แบบ Class room training และ Workshop…

DataOne Asia โชว์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดอบรม แบบ Class room training และ Workshop ภายใต้หัวข้อ Be a professional of Universal Payment (UP)” โดยจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง ที่เสริมให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ UP ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

รวมถึงการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย เป็นผู้บรรยายหลัก ด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 40 ปีนั้น เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรง

ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพ และความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของ ดาต้าวัน ในด้านการให้บริการ Universal Payment ซึ่งถือเป็นการเสริมจุดแข็งให้แก่ ดาต้าวัน เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ ITMX Thailand ต่อไป

ดาต้าวัน มุ่งพัฒนาการบุคคลกรอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2019 บริษัท ดาต้าวัน ได้เตรียมที่จะส่งบุคลากรไปต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี Universal Payment แต่ด้วยสถานการณ์ Covid19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การเดินทางต้องสะดุดลง

แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แต่อย่างใด ดาต้าวัน จึงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบ elearning ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ UP อย่างครบถ้วน ซึ่งบุคลากรของ ดาต้าวัน ได้เรียนรู้ elearning ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีหลังจากนั้น ในระหว่างการติดตั้ง และพัฒนาระบบ UP ให้กับ ITMX

DataOne Asia

โดยทีมงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งสำเร็จ และใช้งานจริง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานของ ดาต้าวัน สนันสนุนการทำงาน และประสานงานระหว่างทีมงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และทีมงานของ ITMX ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

จึงถือเป็นการฝึกฝนแบบ On The Job Training ให้ทีมงานได้ศึกษา เพิ่มประสบการณ์ และเพิ่มทักษะ ด้วยการร่วมในการทำงานจริง ซึ่งความสำเร็จของ ระบบ Universal Payment ช่วยให้ธนาคารและลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้อย่างประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ในระบบ Bulk Payment จาก ISO 20022 สู่ระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เห็นภาพแบบองค์รวมเกี่ยวกับระบบชำระเงินของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าเริ่มทำธุรกรรมในช่องทางเดิมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ

ผ่านระบบชำระเงินที่ขยายการให้บริการที่สามารถเปิดผ่านระบบ Universal Payment และได้มีการจัดเตรียมการเชื่อมต่อสู่ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยสามารถรองรับการชำระเงินจากหลายช่องทาง

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.