Digitech One ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ชูแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัย

Digitech One

ดิจิเทค วัน (Digitech One) ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ชูแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัย ในธุรกิจธนาคาร-ประกันภัย-สถาบันสุขภาพ…

highlight

  • ดิจิเทค วัน บริษัทในเครือ บริษัท SVOA Group เผยกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในรูปแบบบริการโซลูชั่นเฉพาะกลุ่ม SaaS Business Model (Software as a Service) การให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถาบันการเงิน การธนาคาร ประกันภัย สถาบันสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยพลิกโฉมองค์กรธุรกิจในยุค Digital Disruption  

Digitech One ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ชูแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัย

พิรดา อิงค์ธเนศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิเทควัน จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เกิดจากการที่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มีความแข็งแกร่งในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อที่บริษัทฯ จะยืนหยัดในธุรกิจไอทีได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะ Digital Transformation ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำ Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ ทาง SVOA Group จึงได้มีการลงทุน 100% ใน ดิจิเทค วัน ดังกล่าวเพื่อนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ

Digitech One
พิรดา อิงค์ธเนศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิเทควัน จำกัด

เข้าไปตอบโจทย์ให้กับองค์กรธุรกิจที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในยุค Digital Disruption ด้วยการนำแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรธุรกิจเข้าไปให้บริการในกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสถาบันการเงิน, การธนาคาร, ประกันภัย, สถาบันสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัจจัยทำให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2021จะมียอดขายประมาณ 150 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจที่หนึ่ง คือ การให้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทโดยใช้กลยุทธ์ SaaS Business Model (Software as a Service) เพื่อให้การทำงานของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบเซ็นและอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระบบจัดการเอกสารทางภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรมีความปลอดภัย ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะของการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำยิ่งขึ้น

สำหรับ SaaS Business Model บริษัทฯ พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับทุกองค์กรธุรกิจทั้งรายใหญ่ และรายย่อย และด้วยระบบที่แข็งแกร่งสำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก จึงเหมาะกับองค์กรธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโต

Digitech One

กลุ่มธุรกิจที่สอง คือ การให้บริการทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้แบบครบวงจร ปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจนี้ ได้แก่ การที่เกิด Digital Disruption ในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทำให้มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรมากขึ้น รวมถึงเทรนด์การใช้ระบบคลาวด์ที่แพร่หลาย ทำให้องค์กรธุรกิจหันมาให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูล

ที่มีความสำคัญภายในองค์กรจากการถูกเจาะและรั่วไหลโดยผู้ไม่ประสงค์ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ที่องค์กรต้องคุ้มครองภายใต้กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการเข้าไปให้บริการ และให้คำปรึกษา

รวมถึงออกแบบโซลูชั่นที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีขีดความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษา รวมถึงออกแบบโซลูชั่นที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่มีการกำหนด

ให้หน่วยงานเอกชนและภาครัฐที่ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure : CII) ซึ่งมีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ จะต้องยกระดับในการเฝ้าระวัง ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

องค์กรที่ถูกกำหนดให้เป็น CII ตาม พรบ. ได้แก่ กลุ่มความมั่นคง และบริการภาครัฐที่สำคัญ กลุ่มการเงินการธนาคาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มสาธารณสุข

Digitech One

กลุ่มธุรกิจที่สาม คือ การให้บริการเช่าใช้แพลตฟอร์มโซลูชั่นเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม nonbanks, กลุ่มฟินเทค และกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งบริษัทฯ จัดทำแพลตฟอร์มสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็น EKYC, digital ID และ การขอสินเชื่อออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูปที่พร้อมให้บริการ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นเพื่อนที่คอยช่วยให้เส้นทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ราบรื่น และเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองโจทย์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

“จุดแข็งของดิจิเทค วัน คือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และทำให้ดีที่สุด เน้นความปลอดภัย เนื่องจากเรามีพื้นฐานภาคธุรกิจธนาคาร

ทำให้การออกแบบโซลูชั่นได้ดีมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ซึ่งมีการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิด คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี” พิรดา กล่าวทิ้งท้าย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.