ESRI มอบรางวัล SAG Award 2020 หลังกรมธนารักษ์ยกระดับบริการ

อีเอสอาร์ไอ (ESRI) มอบรางวัล SAG Award 2020 แก่กรมธนารักษ์ หลังนำเทคโนโลยี GIS ยกระดับบริการประชาชน ปูทางสู่ Smart Government…

ESRI มอบรางวัล SAG Award 2020 หลังกรมธนารักษ์ยกระดับบริการ

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ นำโดย ธนพร ฐิติสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 

มอบรางวัลระดับโลก Special Achievement in GIS Award หรือ SAG Award ประจำปี 2563 จาก Esri Incประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ ยุทธนา หยิมการุณ (กลาง) อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย วิลาวัลย์ วีระกุล (ขวา) รองอธิบดีด้านการประเมินทรัพย์สิน ร่วมแสดงความยินดี

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หนึ่งในการยกระดับกรมธนารักษ์สู่การเป็น Smart Government

โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ของ Esri จากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 100,000 ราย ณ กรมธนารักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ESRI

ทั้งนี้ เทคโนโลยี GIS กำลังมีบทบาทสำคัญ โดยเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรมธนารักษ์เป็น 1 ใน 180 องค์กรที่ได้รับรางวัล และเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 

ด้วยการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ช่วยอำนวยความสะดวกกับประชาชน ปรับปรุงโครงสร้างการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อก (Block) ให้เป็นมาตรฐานสำหรับที่ดิน จำนวนกว่า 32 ล้านแปลงทั่วประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินมูลค่าที่ดิน ช่วยสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.