Gojek ร่วมกับ สปส. ส่งเสริมความรู้พาร์ทเนอร์คนขับด้านประกันสังคม

Gojek

โกเจ็ก (Gojek) ร่วมกับ สปส. ส่งเสริมความรู้พาร์ทเนอร์คนขับด้านประกันสังคม เพื่อสนับสนุนการวางแผนความมั่นคงในชีวิต…

Gojek ร่วมกับ สปส. ส่งเสริมความรู้พาร์ทเนอร์คนขับด้านประกันสังคม

โกเจ็ก จับมือร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ เรื่องการประกันสังคมรูปแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับ โกเจ็ก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิหลักประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระ

แก่พาร์ทเนอร์คนขับทั้งคนขับจักรยานยนต์วิน และคนขับรถส่งพัสดุและส่งอาหาร ที่สนใจสามารถสมัครเข้าสู่ระบบหลักประกันสังคม เพื่อการสร้างความมั่นคงในอนาคตในระยะยาว โดยการอบรมครั้งนี้พาร์ทเนอร์คนขับ โกเจ็ก ที่เข้าร่วมทั้งที่งานสัมมนาและทางออนไลน์ต่างได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ถึงสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40

Gojek

ของสำนักงานประกันสังคม และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่จะสามารถสมัครเข้าร่วมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง ตั้งแต่กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย การรับเงินทดแทนการขาดรายได้ สงเคราะห์บุตร

การรับเงินบำเหน็จเมื่อครบอายุ 60 ปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้เข้าร่วมบรรยายที่มามอบความรู้ และพร้อมตอบข้อซักถามจากพาร์ทเนอร์คนขับ โกเจ็ก โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ โกเจ็ก ในการส่งเสริมความรู้ให้กับทุกคนในอีโค่ซิสเต็ม

ทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผ่านการให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพาร์ทเนอร์คนขับของ โกเจ็ก อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

Gojek

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.