Huawai เปิดโครงการ Ascend Partner Program วางรากฐาน AI Ecosystem ใน APEC

Huawai

หัวเว่ย (Huawei) เปิดโครงการ Ascend Partner Program มุ่งสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Ecosystem ในเอเชียแปซิฟิก (APEC)…

Huawai เปิดโครงการ Ascend Partner Program วางรากฐาน AI Ecosystem ใน APEC

หัวเว่ย เปิดตัวโครงการ Asia Pacific Partner Ascend Program ในงานประชุมออนไลน์ที่ผ่านมา มุ่งสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI ecosystem) ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ภายในงานประชุมออนไลน์ดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยหัวเว่ย ภายใต้หัวข้อ ก้าวสู่ความอัจฉริยะอย่างแพร่หลาย (Ascend to Pervasive Intelligence) โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำในแวดวงธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม และนักวิชาการมากมายเข้าร่วม

พร้อมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลเชิงลึกจากภายในภาคอุตสาหกรรม โครงการ Ascend Partner Program ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย

Huawai

ได้แก่ โครงการความร่วมมือด้าน AI กับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (Independent Software Vendor AI Collaboration), โครงการอบรมความสามารถด้าน AI ในสถาบันการศึกษาระดับสูง (Institute of Higher Learning AI Talent Cultivation)

และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ในภาครัฐ (Government AI Industry Development) ภายใต้โครงการดังกล่าว หัวเว่ย และพาร์ทเนอร์จะสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้จุดแข็งของตนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI การถ่ายทอดความรู้ รวมถึงทรัพยากรด้านการตลาดและกลยุทธ์

ตัวอย่างเช่น โครงการความร่วมมือด้าน AI กับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ จะจัดหาผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) นักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และผู้ประกอบการ ตามความต้องการของแต่ละองค์กรหรือบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนด้านวิศวกรรมที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจำ (Non-Recurring Engineering funding) คูปองสำหรับการใช้ทรัพยากรด้านคลาวด์ (Cloud resource vouchers) การถ่ายทอดความรู้ผ่านชุมชน Ascend AI คูปองเข้ารับการทดสอบใบรับรอง HCIAAI ของหัวเว่ย และการสนับสนุนด้านการตลาด

ส่วนโครงการอบรมความสามารถด้าน AI ในสถาบันการศึกษาระดับสูง จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาระดับสูงในด้านการสร้าง AI การผลิตและอบรมผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้าน AI โดยอิงกับศักยภาพด้านเทคโนโลยี AI ของผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas ของหัวเว่ย

สำหรับภาครัฐ จะเป็นโครงการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ในประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้เทคโนโลยี Ascend หัวเว่ยจะแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม และให้ความช่วยเหลือในประเด็นเชิงนโยบาย เช่น มาตรฐานของ AI ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจจำนวนมหาศาลจากโครงการต่างๆ และระบบอีโคซิสเต็ม ทั้งนี้ การพัฒนา AI ในภูมิภาค การปันผลทางประชากร (DD) และนโยบายสนับสนุนของหลากหลายประเทศได้สร้างตลาดให้กับธุรกิจการประมวลผลด้วย AI

Huawai
Daniel Zhou, President of Huawei Cloud & AI Business Group, Asia Pacific Region

แดเนียล โจว (Daniel Zhou) ประธานกลุ่มธุรกิจคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ หัวเว่ย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า เมื่อเป็นความร่วมมือด้าน AI อีโคซิสเต็ม หัวเว่ย มุ่งให้ความสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานเสมอ เราทำงานร่วมกับแวดวงวิชาการและหลายภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี AI

ซึ่งจะผลักดันความก้าวหน้าในภาพรวมทั้งด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายสูงสุดคือเราหวังที่จะเชื่อมโยงแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน และประสบความสำเร็จร่วมกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสอดคล้องระหว่าง

การเชื่อมต่อ + เทคโนโลยีประมวลผล + เทคโนโลยีคลาวด์ (Connectivity + Computing + Cloud) ส่งผลให้เราสามารถมอบแพลตฟอร์มอัจฉริยะ อัตโนมัติ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สำหรับการใช้งานด้านคอนเทนต์ แอปพลิเคชัน และอัลกอริทึมของพาร์ทเนอร์ของเราได้

ซึ่งในตอนท้าย ความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยและพาร์ทเนอร์จะทำให้เราสามารถสร้างอีโคซิสเต็มที่มีพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ และก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกันอย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.