Huawei เผย Global Connectivity Index 7 พร้อม 5 ลำดับสำคัญในอุตสาหกรรม

หัวเว่ย (Huawei) เสนอห้าลำดับสำคัญเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม พร้อมเปิดตัวรายงาน Global Connectivity Index ฉบับที่ 7…

Huawei เผย Global Connectivity Index ปีที่ 7 พร้อม 5 ลำดับสำคัญในอุตสาหกรรม

หัวเว่ย เปิดตัวรายงาน Global Connectivity Index (GCI) 2020 ซึ่งเป็นรายงาน GCI ที่จัดทำขึ้นเป็นฉบับที่ 7 และเป็นครั้งแรกที่รายงานดังกล่าวเสนอห้าลำดับสำคัญเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การเสริมประสิทธิภาพของงานแต่ละชิ้น, การเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,

การเสริมประสิทธิภาพระบบ, การเสริมประสิทธิภาพ และความคล่องตัวขององค์กร รวมถึงการเสริมประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในอีโคซิสเต็ม โดยรายงาน GCI 2020 ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการผลิต เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม ผลการวิจัยจาก GCI ยังระบุว่าเศรษฐกิจที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งด้านการผลิต และปรับตัวสู่ระบบดิจิทัลซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมต่ออัจฉริยะ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มรวม (GVA) ต่อคนหรือต่อชั่วโมงการทำงานได้

Huawei

ประเทศ Starters เดินหน้ารุกคืบ เร่งลดระยะห่างทางเศรษฐกิจ

รายงาน GCI 2020 ระบุว่าบรรดาประเทศที่อยู่ในช่วงต้นของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Starter) มีความคืบหน้าด้านการขยายความครอบคลุมบรอดแบนด์ในประเทศอย่างเห็นได้ชัด โดยพบว่ามีอัตราการเข้าถึงบริการบรอดแบรนด์โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นถึง 2.5 เท่า และมีราคาค่าบริการที่ย่อมเยาขึ้นถึง 25% 

ในขณะที่อัตราผู้รับบริการสัญญาณ 4G เพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 19% ซึ่งความสำเร็จนี้ทำให้เหล่าประเทศ Starter ให้บริการดิจิทัลที่ครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถตอบรับโอกาสที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่างบประมาณด้านอีคอมเมิร์ซของประเทศเหล่านี้

พุ่งสูงขึ้นเป็น 2 เท่า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา หรือคิดเป็นเม็ดเงินที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว โดยบางประเทศ Starter สามารถดันตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ได้สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ถึง 22% และในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศอย่างเวียดนาม และเปรู ก็กลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่รับเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในประเทศ (Adopter) เป็นที่เรียบร้อย

Huawei

องค์กรต่าง ๆ ในประเทศ Frontrunner ต่างระบุว่าควรรักษางบประมาณด้านไอทีไว้เช่นเดิม

งานวิจัยชี้ว่า ความพร้อมขององค์กรในการลงทุนด้านไอทีมักขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของธุรกิจ โดยพบว่า องค์กรที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศที่รับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้เป็นอันดับต้น ๆ (Frontrunner) และประเทศที่กำลังรับเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (Adopter) 

ต่างให้ความสำคัญต่องบประมาณด้านไอทีมากกว่างบประมาณอื่น ๆ ดังนั้น ประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างดิจิทัลมากกว่า ก็จะสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากภาวะโรคระบาด ส่งผลให้ฟื้นตัวได้เร็ว และมีความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น

Huawei

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของภาคเศรษฐกิจจะช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิต เร่งฟื้นฟูภาคธุรกิจ และเสริมความสามารถในการแข่งขัน

รายงาน GCI ยังเสนอห้าระยะสำคัญเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของภาคเศรษฐกิจ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 เสริมประสิทธิภาพในแต่ละงาน มุ่งให้ความสำคัญต่อการติดตามงานแต่ละชิ้น ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการเชื่อมต่อแบบพื้นฐาน
  • ระยะที่ 2 เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติที่เสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีไอซีทีช่วยให้องค์กรสามารถรองรับการทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังช่วยให้แบ่งปันข้อมูลได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ระยะที่ 3 เสริมประสิทธิภาพระบบ ตอกย้ำความสำคัญกับการปรับระบบการทำงานหลักให้มีความเป็นดิจิทัล เพื่อการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ธุรกิจองค์กรจะมีความต้องการการเชื่อมต่อ และบริการคลาวด์ที่มากขึ้นในระยะนี้
  • ระยะที่ 4 เสริมประสิทธิภาพ และความคล่องตัวขององค์กร ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจองค์กรปรับมาอยู่ในระบบดิจิทัล และมีการผสานแอปพลิเคชันขององค์กรสู่ระบบคลาวด์ เชื่อมโยงทุกระบบอย่างเต็มรูปแบบ
  • ระยะที่ 5 เสริมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในอีโคซิสเต็ม อีโคซิสเต็มทั้งหมดก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล และสามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว รองรับการจัดการแบบอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันข้ามอุตสาหกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีเทคโนโลยีสำคัญอย่าง 5G, IOT, และวิทยาการหุ่นยนต์ ที่คอยขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจ พร้อมปั้นโมเดลทางธุรกิจ วิธีการทำงาน และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสู่ระบบดิจิทัล

Huawei

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านไอซีทีจากรายงาน GCI 2020 ระบุว่า ถึงแม้การลงทุนในประเทศไทยจะมุ่งเน้นไปที่ด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถมองเห็นการเติบโตด้านเทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ประเทศไทยจะยังต้องเผชิญปัญหาความไม่แน่นอนจากสภาพเศรษฐกิจโลก

และสถานการณ์ทางการเมือง ทางฝั่งของภาคธุรกิจก็ยังคงลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยอัตราการใช้งานเทคโนโลยีประมวลผลคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวช่วยผลักดันเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอันดับที่สามในด้านความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นอันดับหนึ่ง และมาเลเซียซึ่งเป็นอันดับสอง 

รายงาน GCI ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจ โดยได้ประเมินความคืบหน้าของ 79 ประเทศ ซึ่งนับเป็น 95% ของมูลค่า GDP ทั้งหมด และคิดเป็น 84% ของจำนวนประชากรทั่วโลก

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.