Huawei ลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายโครงการการพัฒนาทักษะ ICT

หัวเว่ย (Huawei) ลงนาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายโครงการการพัฒนาทักษะไอซีที (ICT) เร่งป้อนแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงสู่อุตสาหกรรมในภาคใต้…

Huawei ลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายโครงการการพัฒนาทักษะ ICT

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีเน็กซ์เจนเนอเรชั่นให้แก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับตลาดงานในยุคดิจิทัลภายใต้โครงการ หัวเว่ย ไอซีที อะแคเดมี (Huawei ICT Academy) 

ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านไอทีระดับสูงให้แก่นักศึกษา ผ่านคอร์สการเรียนการสอนแบบปฏิบัติงานจริง พร้อมมอบโอกาสการฝึกงานในสายอาชีพด้านนวัตกรรมการศึกษาเพื่อดิจิทัล (Digital Educational Innovation)

โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งจัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์, ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เควิน เฉิง ประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ และเจสัน เผิง รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

Huawei

ภายใต้ความร่วมมือนี้ หัวเว่ยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดหาทรัพยากรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอซีทีที่ยาวนานกว่าสองทศวรรษของหัวเว่ย

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้รับการเรียนรู้ผ่านการสาธิตสถานการณ์การทำงานจริง ซึ่งจะนำมาซึ่งทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ผ่านอุปกรณ์เน็ตเวิร์กและทรัพยากรต่าง ๆ ในโครงการหัวเว่ย ไอซีที อะแคเดมี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานด้านดิจิทัล นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการส่งเสริมทักษะด้านไอซีทีหลักของหัวเว่ยสองโครงการ คือ การแข่งขัน หัวเว่ย ICT Competition และงาน หัวเว่ย Job Fair ซึ่งพื้นฐานของความร่วมมือนี้มาจากความมุ่งมั่นระยะยาวของหัวเว่ยในการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านไอซีทีอย่างลึกซึ้ง

ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หัวเว่ยยังได้มอบอุปกรณ์เราเตอร์ อีเธอร์เน็ต สวิตช์ และไวท์บอร์ดอัจฉริยะ IdeaHub เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ให้แก่ ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้สนับสนุนการฝึกอบรมและบ่มเพาะสำหรับนักศึกษาด้านไอซีที สร้างอีโคซิสเต็มการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง

หัวเว่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนภาคการศึกษาในภาคใต้

Huawei

อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เราจึงได้จัดตั้ง หัวเว่ย อาเซียน อะแคเดมี่ (ประเทศไทย) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้พร้อมเป็นบุคลากรที่มีความสามารถด้านไอซีทีในตลาดแรงงานระดับโลก

เรามีความยินดีที่ได้ลงนามในเอ็มโอยูฉบับนี้ ซึ่งผสานรวมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน การฝึกอบรมในลักษณะนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาจำนวนมาก ผู้เป็นกลไกสำคัญในการพลิก โฉมอุตสาหกรรมไอทีของประเทศ

Huawei

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ผมขอขอบคุณหัวเว่ยที่ได้ช่วยจัดหาโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาของเรา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิทัล เรามั่นใจเหลือเกินว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนแรงงานไอซีทีที่มีทักษะระดับสูง และเปี่ยมศักยภาพให้แก่ประเทศไทยของเรา

ภายใต้โครงการ หัวเว่ย ไอซีที อะแคเดมี่ หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ร่วมกับภาคการศึกษาของไทยให้มากขึ้น เพื่อจับมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมที่รองรับความก้าวหน้า นวัตกรรม และคุณค่าใหม่ ๆ สำหรับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป รวมถึงเสาะหาบุคลากรที่จะมาช่วยประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น ประเทศไทย 4.0

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.