infobip แนะเทรนด์กลยุทธ์ธุรกิจปี 2564 เพื่อการปรับตัวของธุรกิจ

infobip

อินโฟบิป (infobip) แนะเทรนด์กลยุทธ์ธุรกิจปี 2564 เพื่อการปรับตัวของธุรกิจ และสามารถตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเจนใหม่ใจร้อน…

infobip แนะเทรนด์กลยุทธ์ธุรกิจปี 2564 เพื่อการปรับตัวของธุรกิจ

ศุภพร ชัยวิสุทธิ์ ผู้จัดการ อินโฟบิป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันที่สูง และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป้าหมายการครองใจลูกค้าและการเป็นผู้นำในตลาด กลุ่มเจนใหม่ใจร้อน หรือกลุ่มที่โตมากับเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ก้าวหน้า ส่งผลให้ผู้บริโภคยุคใหม่ในประเทศไทยมีความคาดหวังในการบริการ และการซื้อสินค้าที่สูงขึ้น

และมีแนวโน้มที่ความคาดหวังนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เร่งแข่งขันเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับ ทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภค เนื่องจากคนไทยกว่า 90% ไม่เพียงแต่ใช้โทรศัพท์มือถือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ 

แต่ยังต้องการการบริการและประสบการณ์การซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไร้รอยต่ออีกด้วย โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้กว่า 53 ล้านคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลจากพฤติกรรม New Normal ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ทำให้หลาย ๆ องค์กรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ Work from Home โดยตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ คาดการณ์ประมาณ 62 ล้านคน ภายในปี 2568

ในขณะเดียวกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นนี้ยังมีผลกระทบต่อเวลาที่คนไทยใช้บนโลกโซเชียลอีกด้วย ซึ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ Facebook (94%), YouTube (94%), LINE (85%), FB Messenger (76%) และ Instagram (65%) ตามลำดับ

ด้วยเหตุนี้ การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องตรวจสอบกลยุทธ์ของบริษัทตนเอง และจัดการวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้  

infobip
ศุภพร ชัยวิสุทธิ์ ผู้จัดการ อินโฟบิป (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการระบาดของโรค COVID19 ได้นำไปสู่ผลกระทบมากมายต่อธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยในปี 2563 การคาดการณ์ GDP ของประเทศไทยมีโอกาสติดลบสูงถึง 7.3% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก

รวมไปถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายที่ธุรกิจในทุกภาคส่วนต้องเผชิญ และแก้ไข อาทิ

  1. ขาดโอกาสในการขาย : ธุรกิจโดยเฉพาะผู้ค้าปลีกในร้านค้า และห้างสรรพสินค้า ต่างประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจแบบหน้าร้าน ดังนั้น หลายธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งถึงบ้าน หรือการเปิดหน้าร้านออนไลน์ เพื่อให้สินค้า และบริการยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
  2. ขาดความต่อเนื่องทางธุรกิจ : พนักงานและผู้จัดการพบว่าการทำงาน และประสานงานจากที่บ้านกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ : ในช่วงเศรฐกิจคับขัน ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนมองหาทางออกที่คุ้มค่า เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ช่องทางการสื่อสาร และการขายแบบ Omnichannel โดยการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งต้องเป็นสิ่งที่จำเป็น และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างแท้จริง

ความท้าทายต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความต้องการสำหรับโซลูชันบนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยธุรกิจต่าง ๆ ล้วนมองหาเครื่องมือเพี่อจัดการความยุ่งยากและซับซ้อนของการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ที่ใช้งานง่าย และคุ้มค่า

เพราะโซลูชันการสื่อสารบนระบบคลาวด์ที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้า และสร้างการสนทนาที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างครบวงจร บนหลักการของ ‘เป้าหมายที่ใช่ ในเวลาที่โดน และผ่านช่องทางที่เหมาะสมมากไปกว่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดเป้าหมาย รวมไปถึงระบบปฏิบัติการอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่ง

ให้มีความเฉพาะเจาะจง ได้กลายมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้า (CX) โดยสิ่งนี้ ควบคู่ไปกับวิธีการสื่อสารแบบ Always On จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ในขณะที่แบรนด์ต่าง ๆ

แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำในช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายและเชื่อถือได้ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ในระยะยาว อีกทั้งยังรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าได้อีกด้วย

สำหรับปี 2564 นี้ ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอลในทุกภาคธุรกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ และรองรับความต้องการของกลุ่มเจนใหม่ใจร้อน โดยธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการสื่อสารที่เฉพาะบุคคลและเป็นไปตามบริบท อีกทั้งการนำประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผนวกกับการสื่อสารที่แบบ Omnichannel จากหลากหลายช่องทาง ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างลูกค้ากับแบรนด์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น จากทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางที่ลูกค้าต้องการ

infobip

คาดการณ์เทรนด์ธุรกิจปี 2564 และในอนาคตอันใกล้ สำหรับ อินโฟบิป เองยังคงมุ่งเน้นโซลูชันที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดและการเติบโตขององค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่น่าจดจำ โดยใช้ประโยชน์จาก Digital Disruption

เพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสและเร่งเติบโตในโลกออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถกลับมาสู่ความแข็งแกร่ง และเฟื่องฟูได้อีกครั้งหลังจากภาวะการแพร่ระบาด ซึ่งวิธีการทำนั้น เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงคุณหันมาประเมิณเครื่องมือ และกลยุทธ์การสื่อสารของบริษัทของคุณ

เพื่อหาจุดบกพร่องในปรับปรุงและต่อยอด ผนวกกับการเลือกโซลูชันที่เหมาะสม โดยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของลูกค้าที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีนั้น สามารถช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เอาชนะความซับซ้อนของการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีมากมาย อาทิ ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ (SaaS) ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจและองค์กรสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันกับโซลูชันที่เหมาะสม อาทิ marketing automation ที่มีประสิทธิภาพ, ระบบ Contact center บนคลาวด์แบบ Omnichannel

และการใช้ Chatbots จะช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในช่วงการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ตาม

ดังนั้น จงใช้โอกาสในวันนี้ เพื่อเปลี่ยนแปลง และพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว อย่าลืมว่ากุญแจสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับลูกค้าคือ การสื่อสารที่ต่อเนื่อง การสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง และที่สำคัญที่สุดคือ การบริการที่น่าจดจำ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.