ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัย ด้วยโซลูชัน SASE และ SD-WAN จาก aruba Networksa

aruba

ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัย ด้วยโซลูชัน SASE และ SD-WAN จาก aruba Networks พร้อมปกป้องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน…

ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัย ด้วยโซลูชัน SASE และ SDWAN จาก aruba Networksa

aruba

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น Cloud, IoT, Mobility และการทำงานแบบ Remote Working ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจองค์กรเป็นอย่างมาก และทำให้แนวคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป

เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้อย่างครอบคลุม SASE และ SDWAN ได้กลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ถูกเลือกใช้งานในธุรกิจองค์กรหลายแห่งทั่วโลก ทั้งด้วยข้อดีด้านการรวมศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้ด้วยกัน

และการกระจายตัวเพื่อปกป้องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าการเชื่อมต่อใช้งานนั้นจะเกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม

aruba

SASE หรือ Secure Access Service Edge นั้นคือแนวทางในการผสมผสาน SDWAN เข้ากับบริการ Network Security บน Cloud เข้าด้วยกัน และปกป้องผู้ใช้งานรวมถึงให้บริการเครือข่ายที่มีทั้งประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • SDWAN : ให้บริการด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย, VPN, Routing, Network Security และ WAN Optimization เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาขององค์กรเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
  • Zero Trust Network Access (ZTNA) : ที่มีการบังคับให้ผู้ใช้งานทุกคนต้องทำการยืนยันตัวตนบนระบบ SASE ก่อนเสมอจึงจะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้
  •  Cloud Access Security Broker (CASB) : สำหรับปกป้อง และควบคุมการเข้าถึงระบบ Application และข้อมูลต่าง ๆ บน Cloud รวมถึงป้องกันกรณีข้อมูลรั่วไหลด้วย Data Loss Prevention (DLP)
  • Secure Web Gateway (SWG) : สำหรับปกป้องผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึง Website และ Web Application ต่างๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยภายใต้นโยบายการควบคุมขององค์กร
  • Firewall as a Service (FWaaS) : ซึ่งเป็นบริการ Cloud Firewall ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น Deep Packet Inspection, IDS/IPS, Application Control และ Advanced Threat Prevention เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้จากทุกที่ เหมือนกับที่ Next-Gen Firewall เคยปกป้องผู้ใช้งานในองค์กร

อรูบ้า Networks นั้นสามารถช่วยให้องค์กรใช้งานโซลูชัน SASE ได้อย่างสะดวก และง่ายดาย ด้วยแพลตฟอร์ม อรูบ้า EdgeConnect SDWAN โดยภายในแพลตฟอร์มนี้จะประกอบด้วยเทคโนโลยีสองส่วน ได้แก่

  • อรูบ้า SDWAN สำหรับปกป้อง และบริหารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กรพร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายในทุกสาขาให้เชื่อมถึงกันได้ทั้งสำหรับ LAN, WLAN และ WAN อย่างมั่นคงปลอดภัย
  • การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการด้าน Cloud Security รายอื่น อย่างเช่น Zscaler หรือ Netskope เพื่อต่อยอดจากโซลูชัน SD-WAN ไปสู่ SASE อย่างเต็มตัว ด้วยอิสระที่มากขึ้นจากการที่องค์กรสามารถเลือกส่วนของบริการด้าน Network Security Service ที่เหมาะสมต่อโจทย์ความต้องการในการใช้งานเองได้

aruba

แนวทางดังกล่าวนี้ทำให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ไปสู่การใช้งาน SASE ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยการเริ่มต้นจากการวางระบบ SDWAN ก่อน แล้วจึงค่อยเลือกโซลูชัน Cloud Security ที่ตอบโจทย์เข้ามาเสริม ลดความซับซ้อนในโครงการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวลง

รวมถึงยังช่วยให้องค์กรมีความคุ้มค่าในการลงทุนได้อย่างสูงสุด โซลูชันดังกล่าวนี้ถูกใช้งานแล้วที่ธนาคาร First Bank ที่เริ่มต้นจากการใช้งาน อรูบ้า SDWAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย และการใช้งาน Application ภายในองค์กร พร้อมปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจ

เพื่อให้พนักงานของธนาคารสามารถทำงานได้จากที่บ้าน และเชื่อมต่อกับระบบ Application ต่าง ๆ บน Cloud ได้อย่างสะดวกก่อน รวมถึงทำให้ธนาคารสามารถใช้งานอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมั่นใจภายในระบบเครือข่ายของตนเองและด้วยกลยุทธ์ของ First Bank ที่ต้องการก้าวไปสู่การใช้งาน SASE

โซลูชันของ อรูบ้า SDWAN ที่พร้อมต่อยอดไปสู่ SASE ได้อยู่แล้วนั้นจึงสามารถช่วยให้ธนาคารสามารถเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ต่อไปได้ด้วยระบบเครือข่ายเดิม และเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ได้ทันที ด้วยการเสริมโซลูชัน Cloud Networking Security Service ที่ต้องการเข้ากับอรูบ้า SDWAN เพียงเท่านั้น

aruba

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อรูบ้า EdgeConnect สามารถติดต่อ HPE อรูบ้า ได้ที่อีเมล : info@arubamkt.com หรือติดต่อ Call center : 0636751314

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก pixabay.com

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.