Krungsri ประกาศกลยุทธ์ 2564 ตั้งธงผลักดันกรุงศรี สู่ดิจิทัลแบงก์เต็มตัว

Krungsri

กรุงศรี ฟินโนเวต (Krungsri Finnovate) ประกาศกลยุทธ์ 2564 ตั้งธงผลักดันกรุงศรี สู่ดิจิทัลแบงก์เต็มตัว พร้อมเดินหน้าต่อยอดกับสตาร์ทอัพไทย…

highlight

  • กรุงศรี ฟินโนเวต ผู้นำด้านการสนับสนุน และลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัพทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค เผยความสำเร็จปี 2563 พร้อมประกาศเดินหน้ากลยุทธ์การดำเนินงานปี 2564 มุ่งเสริมสร้าง Ecosystem ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรสตาร์ทอัพ ลงทุนต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มองเป้าหมายระยะยาวร่วมผลักดันกรุงศรีสู่ดิจิทัลแบงก์อย่างเต็มตัว ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ของกรุงศรี ที่มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem and Partnership) รวมถึงการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและไอที ด้วยงบลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 2 ปี (2564-2565)

Krungsri ประกาศกลยุทธ์ 2564 ตั้งธงผลักดันกรุงศรี สู่ดิจิทัลแบงก์เต็มตัว

Krungsri
แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า กรุงศรี ฟินโนเวต ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 5 และประสบความสำเร็จเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มเติมทีที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในด้าน FinTech ขยายสู่สตาร์ทอัพในทุกสาขา จนปัจจุบัน กรุงศรี ฟินโนเวต กำลังทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพกว่า 50 บริษัท กว่า 100 โปรเจ็ค

Krungsri

และส่งเสริมการทำงานด้านดิจิทัลของกรุงศรีและบริษัทในเครือถึง 35 หน่วยธุรกิจ ทั้งนี้ที่ถือเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ในปี 2564  กรุงศรี ฟินโนเวต ได้มีโครงการที่สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวไกลได้กว่าเดิม อาทิ โครงการ Meet the Angels ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยได้นำเสนอแผนธุรกิจให้กับนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

Krungsri

มีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า 170 คน และทำให้เกิดการลงทุนในสตาร์ทอัพหลายราย นอกจากนั้น ยังมี Meet the Angels Sandbox ที่เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพสำหรับกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้น (Early-stage startups) หรือแม้แต่การสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในกรุงศรีเองได้พัฒนาศักยภาพ นำเสนอไอเดีย และเข้ารับการพัฒนา

Krungsri

เพื่อที่จะผันตัวมาเป็นสตาร์ทอัพได้ ภายใต้ชื่อ กรุงศรี ยูนิคอร์น (Krungsri Unicorn) พนักงานที่นำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจและได้รับการคัดเลือก จะได้รับโอกาสในการเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ (Startup Founder) ทำโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากกรุงศรี ทั้งในด้านเงินทุน ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ

ทั้งหมดเหล่านี้เอง ทำให้กรุงศรี ฟินโนเวตได้รับโหวตให้เป็นบริษัทลงทุนที่สตาร์ทอัพอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ภายใต้รางวัล The Best Startup Synergy Awards 2021 จาก Techsauce ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จที่กรุงศรี ฟินโนเวต ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

Krungsri

สำหรับปี 2564 นี้ กรุงศรี ฟินโนเวต ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตผ่านการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ แต่ยังเน้นไปที่การเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนการปรับตัวของธนาคารกรุงศรีสู่การเป็นดิจิทัลแบงก์อย่างเต็มตัว โดยมุ่งเดินหน้ากลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้

  • การมุ่งสร้างและสนับสนุนสตาร์ทอัพในทุกระดับ และสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Venture Builder and Ecosystem) ผ่านโครงการ Meet the Angels, Meet the Angels -Sandbox และ Krungsri Unicorn และการสร้างชุมชนสตาร์ทอัพ 
  • การร่วมทำงานกับสตาร์ทอัพในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) โดยกรุงศรี ฟินโนเวตจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับหน่วยธุรกิจภายใต้กรุงศรี กรุ๊ป โดยจะเน้นทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพที่สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของกรุงศรีในเรื่องการลดต้นทุน การสร้างรายได้ การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
  • การลงทุนต่อเนื่อง (Investment) โดยเน้นเพิ่มการลงทุนในสตาร์ทอัพซีรี่ส์ A ขึ้นไปด้านฟินเทค อีคอมเมิร์ซ พรอพเทค และ AI ในไทย และอาเซียน ด้วยลงเงินทุนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่สำคัญจะต้องเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับบริษัทได้

Krungsri

“ปี 2020 ที่ผ่านมา กรุงศรี ฟินโนเวตได้ลงทุนใน Grab, ICON Framework, Ricult, Flash, Appman ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่เพียงมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆของกรุงศรี กรุ๊ปในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมได้ เราจะยังคงเดินหน้าต่อ

โดยในปีนี้จะมุ่งเน้นที่สตาร์ทอัพที่เชื่อมโยงกับธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจที่อยู่อาศัย และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ด้วยเงินทุนกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตั้งเป้าว่าจะมีโปรเจ็คร่วมกับสตาร์ทอัพในกลุ่มดังกล่าวรวมไม่ต่ำกว่า 120 โปรเจ็คในปี 2021 นี้” แซม กล่าว

ธนาคารแบบดั่งเดิม จะเปลี่ยนไป ต้องปรับตัวให้เร็วมากขึ้น

ปัจจุบันธนาคารชั้นนำในไทย และทั่วโลก กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมุ่งสู่การให้บริการเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าด้านธุรกรรมดิจิทัล และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะในทุกวันนี้ที่มีความท้าทายจากวิฤติโควิด-19 กลายเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญ 

ดังนั้นธนาคารในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายใน และจากลูกค้า เพื่อให้สามารถช่วยผลักดันการออกผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้เร็วกว่าเดิม

Krungsri

วันนี้การที่ธนาคารสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) หรือแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) เพื่อนำข้อมูลมาขับเคลื่อนการตัดสินใจ จะช่วยให้ตัดสินได้อย่างแม่นยำมากกว่าเดิม อาทิ การพัฒนาบริการด้านสินเชื่อ ที่ธนาคารสามาถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาจากพันธมิตรฟินเทค มาต่อยอดได้ 

เพราะต้องไม่ลืมว่าการที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอนวัตกรรมให้ลูกค้าเป็นเรื่องที่ยาก เพราะบุคลากรเติบโตไม่ทันความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นทางออกที่ลดข้อจำกัดดังกล่าวลงได้ ซึ่งหากทำได้ในอนาคตธนาคารก็ไม่จำเป็นต้อง

ใช้พนักงานในแต่ล่ะสาขามาก เพราะบริการทุกอย่างจะสามารถทำได้บน สมาร์ทโฟน หรือตู้บริการ อย่างไรก็ตาม ทาง กรุงศรี เอง ก็ไม่มีนโยบายในการลด หรือปรับลด จำนวนพนักงงานของเราลง เพราะเราเชื่อว่ายังไง บุคลากร ของเรามีความสามารถที่ต่อยอดได้ ซึ่งอาจเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาท ให้ไปเป็นผู้ที่เทรนด์ให้เทคโนโลยี อย่าง AI และ ML เรียนรู้ได้เร็วมากขึ้น 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.