Lark เปิดตัว “Lark Mail” มิติใหม่แห่งการสื่อสารผ่านอีเมล

ลาค (Lark) เปิดตัว “Lark Mail” ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เครื่องมือสำหรับการสื่อสารที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์การสื่อสารผ่านอีเมล ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร…

highlight

  • ลาค แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล เปลี่ยนโฉมหน้าการสื่อสารผ่านอีเมล สร้างนิยามใหม่ ของการติดต่อทางธุรกิจ
  • นอกจากนี้ ลาค ยังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยี สำหรับการทำงานร่วมกันอย่าง Magic Care โปรแกรมแก้ไขเอกสารผ่านทางวิดีโอที่อนุญาตให้ผู้เข้าประชุมสามารถ ร่วมกันแก้ไขข้อมูลในเอกสารที่นำเสนอ

Lark เปิดตัว “Lark Mail” มิติใหม่แห่งการสื่อสารผ่านอีเมล

ลาค (Lark) ชุดโปรแกรมรองรับการทำงาน ร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล เปิดตัว ลาค เมล์ (Lark Mail) ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์การสื่อสารผ่านอีเมล ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร โดย ลาค เมล์ เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารทางอีเมลที่มีความโปร่งใส และสนับสนุนให้ทีมแต่ละทีมได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดียิ่งขึ้น โดยจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับองค์กร ที่เผชิญกับภาวะไซโล เมื่อเกิดกรณีข้อมูลของ แต่ละทีมถูกจัดเก็บ แยกกัน ทำให้เกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ลาค เมล์ ถูกจัดรวมอยู่ในชุดโปรแกรม ลาค สามารถใช้งาน ร่วมกับเครื่องมือในการทำงานอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

Lark Mail

โดยมี โปรแกรมต่าง ๆ อันประกอบด้วย โปรแกรมสำหรับรับส่งข้อความ (Messenger) โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอ (Video Calling) โปรแกรมจัดการงานเอกสาร และงานคำนวณ (Docs and Sheets) โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage) และโปรแกรมปฏิทิน สำหรับจัดการตารางเวลา (Calendar)

อีเมล ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง แต่ข้อมูลที่สื่อสารผ่านอีเมลมักจะเป็นในรูปแบบไซโล ทำให้ทีม ซึ่งใช้แพลตฟอร์มชุดโปรแกรมทำงานร่วมกันเป็นหลักไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

ปัจจุบัน ลาค เมล์ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้ โดยทำการเชื่อมต่อระบบอีเมลเข้ากับ เครื่องมือการทำงานอื่นๆ ที่ทีมจำเป็นต้องใช้ โดยความสามารถ ของ ลาค เมล์ มีดังนี้

ส่งอีเมลถึงกลุ่มแชท : เมื่อต้องการจะส่งอีเมล ผู้ใช้ไม่เพียงแต่สามารถใส่อีเมลของผู้รับ ในช่องใส่ชื่อผู้รับได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มชื่อกลุ่มแชทได้ด้วย เช่นกัน และอีเมลจะได้รับการส่งถึงสมาชิกในกลุ่มแชทนั้นๆ

จัดระเบียบอีเมลด้วย Smart Inbox : ลาค เมล์ ช่วยจัดเรียงอีเมลตามลำดับความสำคัญ (Priority) โดยอัตโนมัติ โดยอีเมลที่จัดว่าสำคัญที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นข้อความเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและชัดเจน

อนุญาตให้ทีมมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว : เมื่อผู้ใช้ส่งเอกสารในรูปแบบ Lark Doc ทางอีเมล ผู้ใช้จะสามารถ ตรวจสอบได้ว่า ผู้รับอีเมลได้รับสิทธิ์ในการให้เข้าถึงเอกสารนั้น หรือไม่ และสามารถตั้งค่าให้ผู้รับมีสิทธิ์สามารถอ่าน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารนั้นได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว

Out of Office Reply ตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่ทำงาน : ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความอีเมลระบุว่า ตนไม่อยู่ที่ทำงาน และตั้งค่าให้ระบบส่งอีเมลดังกล่าวตอบโดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้ง ให้ผู้อื่นรู้ว่า ตนยังไม่สามารถอ่านอีเมลได้ เนื่องจากกำลัง อยู่ระหว่างการเดินทางหรือลาพักร้อน

รวม Gmail เข้ามาไว้ในที่เดียว : แทนที่ผู้ใช้จะต้องล็อกอินเข้าไปอ่านอีเมล์ในบัญชี Gmail ในแต่ละวัน ผู้ใช้สามารถที่จะนำบัญชี Gmail รวมเข้ามาไว้ในชุด โปรแกรม ลาค ได้ โดยผู้ใช้สามารถอ่านอีเมล รับส่ง ข้อความ ผ่าน Messenger และเข้าถึงข้อมูลใน Drive ได้อย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ

โจอี้ ลิม (Joey Lim) รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ลาค เอเซีย กล่าวว่า อีเมลถือเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรหลาย ๆ แห่ง การแยกระบบ อีเมลออกจากเครื่องมืออื่นๆ สำหรับทำงานร่วมกัน เช่น Messenger ก่อให้เกิดความล่าช้า และลดประสิทธิภาพในการทำงาน

ทำให้ทีม ไม่สามารถรับทราบข้อมูลล่าสุดได้พร้อมๆ กัน เราเชื่อมั่น เป็นอย่างยิ่งว่า การนำ ลาค เมล์ เข้าไปรวมกับ Messenger Video Calling Cloud Storage และ Calendar จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านอีเมลภายในองค์กรของลูกค้าให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Lark Mail

นอกเหนือจาก ลาค เมล์ แล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ลาค ยังได้เปิดตัวฟีเจอร์ ใหม่ภายใต้ชื่อ Magic Share ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงเนื้อหาของข้อมูลที่นำเสนอผ่านหน้าจอ ของการประชุมผ่านวิดีโอได้ และสามารถรับชมเนื้อหาที่ได้รับ การนำเสนอตามระดับความช้าเร็วที่ถนัด 

Magic Share ทำให้ผู้ใช้ ไม่ต้องเปิดแท็ปหรือหน้าต่างหลายๆ หน้าทิ้งไว้ ในขณะที่พิจารณา เอกสารร่วมกันกับทีมระหว่างการประชุม ซึ่งก็หมายถึงว่า ผู้ใช้จะไม่ต้องกังวลว่าจะติดตามเนื้อหาที่ผู้นำเสนอกล่าวถึงไม่ทันในกรณี ที่ผู้นำเสนออาจจะพูดเร็วหรือช้าเกินไป

เมื่อเอกสารได้รับการแชร์ ผ่านวิดีโอคอล สมาชิกในทีมสามารถที่จะเข้าไปอ่านเนื้อหาได้ ในตามแบบที่ต้องการ และเข้าไปร่วมแก้ไขได้ทันทีจากหน้าจอ ของวีดีโอคอลนั้น ๆ Magic Share ช่วยขจัดสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างรูปแบบ ดีไซน์และตัวอักษรออกไป ส่วนผู้ที่เข้าประชุมช้ากว่าคนอื่นก็สามารถ ที่จะเลื่อนหน้าจอขึ้นไป

เพื่อจะดูเอกสารที่ได้รับการนำเสนอก่อนหน้านี้ได้ โดยที่ไม่ต้องรบกวนผู้อื่นในที่ประชุม นอกจากนี้ผู้นำเสนอจะหมด ความกังวลกับปัญหาเดิม ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างที่มีการแชร์หน้าจอ

เช่น กรณีผู้นำเสนอข้อมูลเปิดหน้าต่างหรือแท็ปที่ไม่เหมาะสมไว้ จนเป็นเหตุให้ลูกค้าหรือพนักงานในบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเกิดไปเห็นเข้า และยังช่วยควบคุมข้อความแจ้งเตือนที่ไม่เป็นสาระไม่ให้ปรากฏขึ้น บนหน้าจอ

Lark Mail

ลาค เมล์ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่อยู่ในชุดโปรแกรมการทำงานของ ลาค ประกอบด้วยพื้นที่ 200GB สำหรับเก็บข้อมูลบนคลาวด์ พื้นที่ 500GB  สำหรับเก็บข้อมูลอีเมล โดยผู้ใช้สามารถสนทนาผ่านวิดีโอได้ โดยไม่จำกัดนาที

ปัจจุบันลูกค้าองค์กรในประเทศไทย สามารถใช้ ลาค เมล์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.larksuite.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.