ManPower ชี้ความต้องการแรงงาน Call Center โตต่อเนื่อง สอดรับเทรนด์ธุรกิจ

ManPower

แมนพาวเวอร์ (ManPower) ชี้ความต้องการแรงงาน Call Center โตต่อเนื่อง สอดรับเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร, ธุรกิจดิจิทัลและอี-คอมเมิร์ซโตสวนกระแสก้าวสู่ยุค Next Normal…

ManPower ชี้ความต้องการแรงงาน Call Center โตต่อเนื่อง สอดรับเทรนด์ธุรกิจ

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ความต้องการแรงงานในกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ Call Center มีการเติบโตต่อเนื่อง 34 ปีต่อกัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย  สำรวจทิศทางตลาดงานในปัจจุบันพบว่ากลุ่มงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์มีความต้องการสูง

ปัจจัยหนุนด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบาย และความรวดเร็วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งทางโทรศัพท์และทางแชท  นับเป็นตลาดงานที่เนื้อหอมแห่งปี พร้อมระบุเป็นโอกาสทองของนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงกลุ่มคนทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า ทิศทางที่ต้องจับตาแรงงานกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือ Call Center ซึ่งพบว่างานกลุ่มนี้ในปัจจุบันมีความต้องการสูง ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการใช้บริการตามไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน

ซึ่งนิยมสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ และทางแชท แต่จำนวนผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังน้อยกว่าที่ตลาดต้องการในปัจจุบัน เนื่องจากการเลือกสรรและอัตราการหมุนเวียนที่สูง ซึ่งส่งผลให้ตลาดงานในสายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ทั้งตำแหน่ง Call Center (Inbound & Outbound),

Customer Service, Customer Support, Telesales, Collector และ Call Agent เป็นตลาดงานที่มีศักยภาพซึ่งมีการเติบโต 3-4 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งยังมีเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจบริการทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ManPower

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสทองสำหรับนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงกลุ่มคนหางานที่ต้องการตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพราะลักษณะงานมีความยืดหยุ่นสูงทั้งแบบรายวันและรายเดือน สำหรับภาพรวมความต้องการแรงงานกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ Call Center นับว่ามีความต้องการในตลาดสูง

หากเทียบกับกลุ่มงานอื่น ๆ ในขณะนี้ ซึ่งลักษณะการจ้างงานในกลุ่มนี้จะมีทั้งแบบประจำและสัญญาจ้างโดยมีทั้งแบบระยะสั้น 3-6 เดือน หรือสัญญาจ้างระยะยาวแบบปีต่อปี เป็นต้น 

ปัจจุบัน การสรรหาบุคลากรในกลุ่มนี้ในปัจจุบันมีกระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นมากขึ้น แปรผันตามโจทย์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่หลากหลาย ทักษะสำคัญของคนทำงานในสายงานนี้ต้องเป็นผู้ที่มีการสื่อสารที่ดี, เป็นผู้ฟังที่ดี, มีทัศนคติเชิงบวก

และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ยิ่งหากมีความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาที่ 2 และ 3 จะเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติม เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำตามข้อกำหนดที่หลากหลาย และดูแลลูกค้าได้มากขึ้น

ManPower

ในการเตรียมความพร้อม รับมือ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการให้คำปรึกษาที่จำเป็นในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และพัฒนาแผนการจัดสรรบุคลากรในระยะสั้น และระยะยาว

ความเชี่ยวชาญของเราในความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายและการเข้าใจปัญหาของลูกค้า พร้อมกับความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล-นับตั้งแต่การสรรหา การฝึกอบรม ความสามารถ การจัดการทักษะ และการฝึกอบรมพนักงาน นับเป็นจุดแข็งของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การรับมือกับภาวะขาดแคลนแรงงานในกลุ่มนี้  จึงต้องมีการทำความเข้าใจตลาดงานตลาดคน โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจมุมมองรอบด้านสู่การวางแผนกำลังคนได้อย่างเหมาะสม  ด้านแรงงานหากเปิดรับโอกาสและแสวงหาประสบการณ์ เรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอก็จะทำให้ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานได้ แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยการเตรียมพร้อมจะทำให้นานาองค์กร และแรงงานสามารถก้าวผ่านในทุกปัญหา และประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.