ทปอ.ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนวงการศึกษาไทยช่วง COVID-19

COVID-19

ทปอ.ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนวงการศึกษาไทยในการประชุมภายสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “COVID-19 : the Global New Reality” ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย…

ทปอ.ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนวงการศึกษาไทย ภายใต้หัวข้อ COVID-19 : the Global New Reality

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning ASAIHL)

กล่าวว่า วิกฤติ โควิด-19 กลายเป็นปัจจัยเริ่งให้เกิดการระดมสมองของนักการศึกษาครั้งใหญ่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อให้ระบบการศึกษาทั้งหมดขับเคลื่อนต่อไปได้ และเครื่องมือสำคัญคือการใช้ Educational Technology มาเป็นตัวช่วย

COVID-19

โดย ทปอ. จะจัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “โควิด-19 : the Global New Reality” ผ่าน ZOOM Webinar ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น.

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกต่อผลกระทบของวิกฤต โควิด-19 ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลกระทบในวงกว้างไปทุกประเทศทั่วโลก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่

และสิ่งที่ใกล้ตัวคือการปฏิรูป “วงการการศึกษา” ทั่วโลกครั้งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียนการสอน การดำเนินชีวิต และการทำงานของภาคสังคมต่าง ๆ

รวมทั้งจะมีการหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของระบบสาธารณสุขของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยมีหัวข้อการประชุมและกำหนดการ ดังนี้

COVID-19

เวลา 14.00 – 20.00 น.  : โควิด-19 the Global New Reality

ประกอบด้วย Subthemes:

  1. Medical & Health: infectious data and forecasting
  2. Social Communication & Public Measure: privacy, security        
  3. Economy, Business & Services: food security
  4. Education & Life-long Learning
  5. City, Living & Tourism
  6. Technology & Innovation

และในเวลา 20.00 – 21.00 น. จะเป็นช่วง Special Talk : “โควิด-19 Together : ร่วมเดินเคียงข้างไปด้วยกัน

ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และคุณสุทธิชัย หยุ่น พร้อมแขกรับเชิญ

ขอเชิญประชุมสัมมนาออนไลน์ระดับโลก ครั้งใหญ่  The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “โควิด-19 : the Global New Reality” วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น. 

ตามเวลาประเทศไทย ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/ และจะได้รับ Link ในการลงทะเบียน  

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.