NIA เดินเครื่อง การทูตนวัตกรรม กระชับสัมพันธ์ ไทย-ฟินแลนด์

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) เดินเครื่อง การทูตนวัตกรรม กระชับสัมพันธ์ไทย-ฟินแลนด์ รุกติดความพร้อมบีซีจีโมเดล พร้อมชูโกลบอลสตาร์ทอัพเพิ่มแรงหนุนการลงทุน 2 ประเทศ…

NIA เดินเครื่อง การทูตนวัตกรรม กระชับสัมพันธ์ ไทยฟินแลนด์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เดินหน้านโยบายการทูตนวัตกรรม พร้อมผนึกกำลังกับ Business Finland ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมของฟินแลนด์ ขยายความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรม และธุรกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องจากปี 2561

โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมระหว่างประเทศในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยและฟินแลนด์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) การพัฒนาธุรกิจดิจิตอล (Digitalization) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การยกระดับความสามารถของเยาวชน (Entrepreneurial University)

และการส่งเสริมด้านการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไก การทูตนวัตกรรม หรือ Innovation Diplomacy ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็น ประเทศแห่งนวัตกรรม

NIA

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวว่า เอ็นไอเอ มีแนวทางการพัฒนา การทูตนวัตกรรม หรือ Innovation Diplomacy มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทย

โดยอาศัยพื้นฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและภารกิจคล้ายกับ เอ็นไอเอ และองค์กรนานาชาติที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมมายกระดับความเป็นสากลของนวัตกรรมไทย และเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ประเทศแห่งนวัตกรรม ในสายตาของประชาคมโลก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เอ็นไอเอ และ Business Finland เคยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2561 ครั้งเมื่อ เอ็นไอเอ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Jari Gustafsson ปลัดกระทรวงและผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการเศรษฐกิจและการจ้างงาน แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ House of Estate กรุงเฮลซิงกิ

ซึ่งหลังจากนั้น เอ็นไอเอ  ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ มาอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมของทั้ง 2 ประเทศมาโดยตลอด

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการด้านนวัตกรรมมาหลายครั้ง เช่น งานสัมมนา Fuse@Bangkok ด้านองค์กรนวัตกรรม และการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือการจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การส่งเสริมผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 เป็นต้น

NIA

“สำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามขยายอายุสัญญาอีก 3 ปี โดยมีแผนการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมต่อเนื่องจากเดิมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยทั้งในส่วนของการพัฒนาเมือง และการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

การพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัล (Digitalization) การส่งเสริมสตาร์ทอัพของทั้งสองประเทศผ่านการพัฒนาศูนย์บริการ Global Startup Hub และโปรแกรม Landing Pads การส่งเสริมการค้าการลงทุนของบริษัทที่มีศักยภาพ อีกทั้งครั้งนี้จะเพิ่มการพัฒนาความร่วมมือในเรื่องของการยกระดับความสามารถของกลุ่มนิสิต

นักศึกษา และเยาวชน ผ่านเครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ระหว่าง เอ็นไอเอ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของฟินแลนด์ เพื่อให้การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของทั้งสองประเทศครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นW ดร.พันธุ์อาจ กล่าว 

NIA

ด้าน H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐฟินแลนด์ กล่าวว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการปูทางที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่าง Business Finland และ เอ็นไอเอ ในอีก 3 ปีข้างหน้า

จะเห็นได้ว่าทั้งสององค์กรนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรม ทั้งการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการสนับสนุนด้านการเงิน เรารู้ดีว่าการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในยุคนี้ไม่สามารถทำได้

โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมของทั้งประเทศไทย และฟินแลนด์

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.